Exsudát je zánětlivý extravaskulární výpotek o specifické hmotnosti nad 1020 kg/m3 s vysokou koncentrací bílkovin převyšující 40 g/l a obsahující různé typy i množství buněk (>1500/µl) a buněčnou drť (detrit). Tento únik tekutiny, bílkovin a krevních buněk z cévního řečiště v důsledku zvýšené permeability cév je jedním z morfologických projevů zánětu a označuje se jako exsudace. Tvorba exsudátu je charakteristická pro akutní zánět a podmiňuje vznik zánětlivého edému postižené tkáně. Při mírném zánětlivém podnětu je exsudát vodnatý (serózní) s nízkým obsahem bílkovin, při silnějším podnětu uniká z cév i fibrinogen a vzniká fibrinózní exsudát. Purulentní exsudát (hnis) vzniká většinou působením pyogenních bakterií.

U povrchových ran tvoří zaschlý exsudát strup (odborně krustu).

Literatura editovat

  • HALOUZKA, R. et al. Veterinární patologie. I. Obecná patologie. 1. vyd. Brno: Ediční středisko VFU, 2009. 216 s. 

Externí odkazy editovat