Související informace naleznete také v článku Světlo ve fotografii.

Expoziční čas (doba expozice, rychlost závěrky) je doba, po kterou je závěrka fotoaparátu otevřena a umožňuje tak světlu dopadat na obrazový senzor nebo film ve fotoaparátu.

Volič rychlosti závěrky fotoaparátu Nikkormat EL

Expoziční čas je jedním ze tří základních parametrů expozice fotografie — dalšími jsou clonové číslo a citlivost filmu nebo obrazového senzoru. Správná expozice záleží na přizpůsobení těchto tří parametrů světelným podmínkám předmětu snímku.

Vliv expozičního času na výsledný snímek editovat

Doba expozice může (negativně nebo naopak kreativně) ovlivnit podobu těch částí snímku, které se v době expozice pohybují. Příliš dlouhá doba expozice způsobí jejich rozmazání, velmi krátká doba expozice naopak jejich „strnutí“ v čase. S dobou expozice se tak dá experimentovat, zaměřovat se na kontrast mezi pohybujícími se a nehybnými objekty na snímku, švenkovat s fotoaparátem během expozice nebo během ní zoomovat… pro vytvoření kreativních fotografií.

Fotografie s různými expozičními časy editovat

Externí odkazy editovat