Experiment (rozcestník)

rozcestník

Experiment může mít více významů:

  • experiment (též pokus) – soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit nebo vyvrátit hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů

označení pro budovuEditovat

v kultuře