Exordium magnum Cisterciense

historický spis

Exordium magnum Cisterciense (do češtiny lze přeložit jako "Velká cisterciácká preambule") je významný spis, popisující část dějin cisterciáckého řádu.

Autorství spisu se tradičně připisuje opatu Konradovi z Eberbachu († 1221). Spis zachycuje dějiny cisterciáckého řádu od jeho počátků do konce 12. století. Obsahuje zprávy o prvních cisterciáckých klášterech a způsobu života prvních mnichů tohoto řádu. Hlavním účelem spisu bylo povzbuzení pozdějších mnichů k následování prvotního cisterciáckého ideálu.

Doplňkem tohoto monumentálního díla je spis, nazvaný přiléhavě "Exordium parvum" ("Malá preambule") či "Exordium cistercii". Zde se jedná o stručné výtahy ze základních cisterciáckých textů.

Externí odkazyEditovat