Ex (latina)

(přesměrováno z Ex aequo)

Latinská předložka a předpona ex se v odborném i jiném textu často objevuje v mnoha různých pojmech a cizojazyčných souslovích. Její faktický význam pak záleží na připojeném latinském slově či sousloví, dále též na celkovém kontextu příslušného sdělení.

PředponaEditovat

Latinská předpona ex pak obměňuje význam základu slova ve smyslu:

 • ze
 • z
 • ven
 • vzhůru
 • zevnitř
 • bývalý (bývalá, bývalé)
 • podle, na základě

Vybrané příklady použitíEditovat

 • ex abrupto – bez přípravy, spatra (improvizovaný proslov)
 • ex aequo – stejně, rovným dílem, stejnou měrou
 • ex ante – očekávaný děj, zamýšlený stav (antonymum je ex post)
 • ex cathedra – mluvit vážně s plnou odpovědností, s plnou vahou a autoritou osobnosti (pochází z ex cathedra Petri - ze stolce papežova - tedy mluvit neomylně)
 • ex definitione – podle definice, vyplývající z definic
 • ex lege – ze zákona, podle zákona
 • ex lex – stav osoby, jenž stojí mimo zákon - není pod ochranou zákona
 • ex libris – štítek se jménem nebo značkou vlastníka knihy připevněný na její přední desce
 • ex nunc – od nynějška, v právu okamžitá (ne)platnost, směřující do budoucna a ne zpět do minulosti
 • ex offo nebo ex officio – z moci úřední, z povinnosti (nejčastěji obhájce v trestním řízení)
 • ex post – dodatečně, pozdě, opožděně, po ukončení jednání (antonymum je ex ante)
 • ex praesidio – z předsednictva, od předsedy, z místa předsedajícího
 • ex privata industria – z vlastní píle, ze soukromé iniciativy
 • ex professo – z povolání, z profese, z odborné povinnosti
 • ex promptu – rychle, bez předběžné přípravy
 • ex quay – doložka mezinárodních obchodních smluv stanovující odpovědnost dodavatele za riziko a náklady až do místa dodání (obvykle do přístavu či na cílové letiště apod.)
 • ex tempore – v čase potřeby, příležitostně, dle potřeb
 • ex tunc – od samého počátku, v právu (ne)platnost od určitého okamžiku v minulosti
 • ex usu – podle zvyku, ze zvyku
 • ex voto – podle slibu, na podkladě veřejného příslibu
 • ex works – doložka mezinárodních obchodních smluv stanovující povinnost předání zboží na smluveném místě (obvykle v sídle firmy odběratele)

ReferenceEditovat