Ex (latina)

latinská předložka a předpona
(přesměrováno z Ex aequo)

Latinská předložka a předpona ex se v odborném i jiném textu často objevuje v mnoha různých pojmech a cizojazyčných souslovích. Její faktický význam pak záleží na připojeném latinském slově či sousloví, dále též na celkovém kontextu příslušného sdělení.

Předpona ex bývá někdy[kdy?] zkrázena na e.

Předpona editovat

Latinská předpona ex pak obměňuje význam základu slova ve smyslu:

 • ze
 • z
 • ven
 • vzhůru
 • zevnitř
 • bývalý (bývalá, bývalé)
 • podle, na základě

Vybrané příklady použití editovat

 • ex abrupto – bez přípravy, spatra (improvizovaný proslov),
 • ex aequo – stejně, rovným dílem, stejnou měrou,
 • ex ante – očekávaný děj, zamýšlený stav (antonymum je ex post),
 • ex cathedra – mluvit vážně s plnou odpovědností, s plnou vahou a autoritou osobnosti (pochází z ex cathedra Petri – ze stolce papežova – tedy mluvit neomylně),
 • ex definitione – podle definice, vyplývající z definic,
 • ex lege – ze zákona, podle zákona,
 • ex lex – stav osoby, jež stojí mimo zákon – není pod ochranou zákona,
 • ex libris – značka vlastníka knihy původně umísťovaná na přídeští,
 • ex nunc – od nynějška, v právu okamžitá (ne)platnost, směřující do budoucna a ne zpět do minulosti,
 • ex offo nebo ex officio – z moci úřední, z povinnosti (nejčastěji obhájce v trestním řízení),
 • ex post – dodatečně, pozdě, opožděně, po ukončení jednání (antonymum je ex ante),
 • ex praesidio – z předsednictva, od předsedy, z místa předsedajícího,
 • ex privata industria – z vlastní píle, ze soukromé iniciativy,
 • ex professo – z povolání, z profese, z odborné povinnosti,
 • ex promptu – rychle, bez předběžné přípravy,
 • ex quay – doložka mezinárodních obchodních smluv stanovující odpovědnost dodavatele za riziko a náklady až do místa dodání (obvykle do přístavu či na cílové letiště apod.),
 • ex tempore – v čase potřeby, příležitostně, dle potřeb,
 • ex tunc – od samého počátku, v právu (ne)platnost od určitého okamžiku v minulosti,
 • ex usu – podle zvyku, ze zvyku,
 • ex voto – podle slibu, na podkladě veřejného příslibu,
 • ex works – doložka mezinárodních obchodních smluv stanovující povinnost předání zboží na smluveném místě (obvykle v sídle firmy odběratele).

Literatura editovat