Levice v Evropském parlamentu – GUE/NGL

politické seskupení levicových stran v Evropském parlamentu

Levice v Evropském parlamentu – GUE/NGL je levicové politické seskupení (frakce)Evropském parlamentu založené v roce 1995. Seskupení je složeno z europoslanců (MEP) s demokraticky-socialistickou, komunistickou a euroskeptickou orientací. Před lednem 2021 se uskupení jmenovalo Evropská sjednocená levice/Severská zelená levice (GUE/NGL). V eurovolbách 2014 zesílilo na 52 mandátů z 35 v předchozím období a bylo tak pátou nejsilnější frakcí v EP. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 získalo sjednocení 38 mandátů.

Levice v Evropském parlamentu
Aktuální logo Levice v Evropském parlamentu.
Aktuální logo Levice v Evropském parlamentu.
NázevLevice v Evropském parlamentu
Angl. zkratkaThe Left
Oficiální názevThe Left in the European Parliament – GUE/NGL
IdeologieDemokratický socialismus
Komunismus
Euroskepticismus
Evropská stranaStrana evropské levice, Evropská antikapitalistická levice, Aliance severské zelené levice, Now the people, Animal Politics EU
Založení6. ledna 1995
PředchůdceEvropská sjednocená levice (1994–1995)
PředsedaAlonso José Puerta (1995–1999)
Francis Wurtz (1999–2009)
Lothar Bisky (2009–2012)
Gabriele Zimmer (2012–2019)
Manon Aubry (2019–současnost)
Martin Schirdewan (2019–současnost)
Europoslanci42 (20. červenec 1999)
41 (20. červenec 2004)
35 (20. červenec 2009)
52 (1. červenec 2014)
38 (1. červenec 2019)
Oficiální webwww.left.eu

Spojuje Evropskou sjednocenou levici (složená z jádra ze stran, které jsou ve Straně evropské levice a ostatních levicových stran) a Severskou zelenou levici, kterou tvoří poslanci zvolení za strany Severské zelené levicové Aliance ve ŠvédskuFinsku. Dále pak Evropské antikapitalistické levice, Now the People! a Animal Politics EU. Součástí jsou ale i strany, které nejsou členy žádné evropské strany.

Aktuálně toto levicové seskupení tvoří poslanci z Belgie (Dělnická strana Belgie), Kypru (Pokroková strana pracujícího lidu), Česka (Komunistická strana Čech a Moravy), Dánska (Jednotná kandidátka – Rudo-zelení), Finska (Svaz levice), Francie (Nepoddaná Francie a Republikánská a socialistická levice), Německa (Levice), Řecka (Koalice radikální levice), Irska (Sinn Féin, Nezávislí pro změnu a nezávislého Luke Flanagana), Nizozemska (Strana pro zvířata), Portugalska (Portugalská komunistická strana a Levý blok), Španělska (Můžeme, Sjednocená levice a Antikapitalisté) a Švédska (Levicová strana).

Historie editovat

Uskupení vzniklo v roce 1989, kdy Italská komunistická strana, španělská Sjednocená levice, Socialistická lidová strana z Dánska a řecký Synaspismos založili politické uskupení s názvem Evropská sjednocená levice (GUE, Gauche Unitaire Européenne). Jeho anglický název byl European Unitarian Left, následně se v roce 1992 změnil na European United Left.

Italové později toto seskupení opustili poté, co se Italská komunistická strana přejmenovala na Demokratickou levici a připojila se k Straně evropských socialistů. Brzy poté se toto uskupení rozrostlo o další strany a ustavilo se jako politické sdružení na začátku čtvrtého parlamentního období v roce 1994 pod jménem Konfederace evropské sjednocené levice. Tehdy se sdružení skládalo ze španělské Sjednocené levice, Francouzské komunistické strany, Strany komunistické obnovy z Itálie, Portugalské komunistické strany, řeckého Synaspismos a Komunistické strany Řecka. Ustavující prohlášení sdružení se podepsalo 14. července 1994. Prvním prezidentem politické skupiny byl Alonso José Puerta, člen španělské Sjednocené levice (Izquierda Unida).

Díky přistoupení dalších států do Evropské unie v roce 1995 vznikla Aliance severské zelené levice, ve které se spojili švédští a finští europoslanci. The Nordic Green Left (NGL), což je její oficiální název, se spojila s Evropskou sjednocenou levicí (Gauche unitaire européenne – GUE) 6. ledna 1995. Anglický oficiální název tohoto nového uskupení byl Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left (GUE/NGL). V tuto dobu byli součástí politické skupiny europoslanci z finského Svazu levice, švédské Levicové strany, dánské Socialistické lidové strany, španělské Sjednocené levice (včetně Komunistické strany Španělska), řeckého Synaspismos, Francouzské komunistické strany, Portugalské komunistické strany, Komunistické strany Řecka a italské Strany komunistické obnovy.

Pozice editovat

Podle svého ustavujícího prohlášení z roku 1994 je skupina oddána evropské integraci, ale v jiné podobě, než ve stávající struktuře Evropské unie. Skupina by chtěla model integrace, který by byl založený na plně demokratických institucích. Model, který by fungoval na principu naprosté solidarity, díky kterému by docházelo k ještě většímu zmenšování rozdílů členských států. Tato deklarace stanoví tři cíle pro vybudování nové Evropské unie:

  • úplnou změnu institucí tak, aby byly plně demokratické,
  • oproštění se od neoliberální monetaristické politiky,
  • politiku společného rozvoje a spravedlivé spolupráce.

Tímto prohlášením se také zavazuje k řešení nejzávažnějších problémů, jako jsou:

  • rozsáhlá a rostoucí nezaměstnanost;
  • zajištění respektu k životnímu prostředí;
  • vytvoření společného sociálního prostoru, který poskytuje rovná práva na nejvyšší úrovni všem občanům;
  • uspokojování potřeb těch, kteří jsou chudobou (za kterou Evropa nese velkou odpovědnost) ve svých zemích původu nuceni, aby si hledali obživu v Evropské unii.

Skupina chce rozpustit Severoatlantickou alianci (NATO) a posílit Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Skupina The Left nechává otázku mezi reformismem a revolucí otevřenou a ponechává na každé straně, aby se rozhodla, jak nejlépe bude těchto cílů dosahovat. Skupina se zařadila do role zúčastněných osob v rámci evropských institucí, aby mohla ovlivňovat přijímaná rozhodnutí podle svých představ. Na druhou stranu se však cítí i jako nečlen a vyjadřuje svou ochotu hledat jinou Evropu, při níž by došlo ke zrušení Maastrichtské smlouvy a pravidel vyplývajících z ní.

Organizace editovat

The Left je konfederální skupina, která se skládá z poslanců EP z národních stran a nezávislých poslanců. Tyto národní strany musí se skupinou sdílet společné politické cíle, jak je uvedeno v ustavujícím prohlášení skupiny. Nicméně, tyto národní strany si ponechávají kontrolu nad svými poslanci EP, proto může být skupina v určitých otázkách rozdělena.

Členové skupiny se pravidelně scházejí, aby se připravovali na schůzky, debatovali o politikách a hlasovali o usneseních. Skupina také publikuje zprávy na různá témata.

Členské strany editovat

  • Poslanci musí přijmout konstitucionální prohlášení skupiny.
  • Národní strany musí přijmout konstitucionální prohlášení skupiny.

Členské strany editovat

9. europarlamentní období (2019–2024) editovat

Země Národní strana Evropská strana Europoslanci[1]
Belgie  Belgie Dělnická strana Belgie Partij van de Arbeid van België (PVDA)Parti du Travail de Belgique (PTB) Žádná 1 / 21
Česko  Česko Komunistická strana Čech a Moravy SEL (pozorovatel) 1 / 21 Kateřina Konečná
Dánsko  Dánsko Jednotná kandidátka – Rudo-zelení Enhedslisten – De Rød-Grønne (Ø) SEL / MLP / NGLA 1 / 14
Finsko  Finsko Svaz levice Vasemmistoliitto (vas.) SEL / MLP / NGLA 1 / 14
Francie  Francie Nepoddaná Francie (LFI) MLP / SEL (pozorovatel) 5 / 79
Republikánská a socialistická levice Gauche Républicaine et Socialiste (GRS) SEL (pozorovatel) 1 / 79
Kypr  Kypr Pokroková strana pracujícího lidu Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) SEL (pozorovatel) 2 / 6
Irsko  Irsko Nezávislí pro změnu

Neamhspleáigh ar son an Athraithe

Žádná 2 / 13
Sinn Féin (SF) Žádná 1 / 13
Nezávislí

Luke 'Ming' Flanagan

Nezávislý 1 / 13
Německo  Německo Levice Die Linke SEL 5 / 96
Nizozemsko  Nizozemsko Strana pro zvířata Partij voor de Dieren (PvdD) APEU 1 / 29
Portugalsko  Portugalsko Levý blok Bloco de Esquerda (BE) SEL / MLP 2 / 21
Portugalská komunistická strana Partido Comunista Português (PCP) Žádná 2 / 21
Řecko  Řecko Koalice radikální levice Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) SEL 6 / 21
Španělsko  Španělsko Můžeme Podemos MLP 2 / 59
Sjednocená levice Izquierda Unida (IU) SEL 2 / 59
Antikapitalisté Anticapitalistas Žádná 1 / 59
Švédsko  Švédsko Levicová strana Vänsterpartiet (V) MLP / NGLA 1 / 21
Evropská unie  Evropská unie Celkem 38 / 705

8. Europarlamentní období (2014–2019) editovat

Země Národní strana Evropská strana Europoslanci
Česko  Česko Komunistická strana Čech a Moravy SEL (pozorovatel) 3 / 21
Dánsko  Dánsko Lidové hnutí proti EU EUD 1 / 13
Finsko  Finsko Svaz levice SEL / MLP 1 / 13
Francie  Francie Levicová Fronta Francouzská komunistická strana SEL 2 / 74
Levicová strana 1 / 74
La France Insoumise MLP 1 / 74
Zámořské aliance Komunistická strana Réunionu 1 / 74
Kypr  Kypr Pokroková strana pracujícího lidu SEL (pozorovatel) 2 / 6
Irsko  Irsko Sinn Féin 3 / 11
Luke 'Ming' Flanagan (nezávislý) 1 / 11
  Itálie Levice Italská levice SEL (pozorovatel) 1 / 73
Strana komunistické obnovy SEL 1 / 73
Barbara Spinelliová (nezávislá) 1 / 73
Německo  Německo Levice SEL 7 / 96
Stefan Eck (nezávislý) 1 / 96
Nizozemsko  Nizozemsko Socialistická strana 2 / 26
Strana pro zvířata Partij voor de Dieren (PvdD) Euro Animal 7 1 / 26
Portugalsko  Portugalsko Levý blok SEL / MLP 1 / 21
Jednotná demokratická koalice Portugalská komunistická strana 3 / 21
Řecko  Řecko Syriza (Coalition of the Radical Left) SEL 3 / 21
Populární jednota – neposlušná levice 1 / 21
Kostas Chrysogonos (nezávislý) 1 / 21
MeRA25 1 / 21
Španělsko  Španělsko Plurální levice Sjednocená levice SEL 4 / 54
Renewal–Nationalist Brotherhood 1 / 54
Můžeme Podemos MLP 5 / 54
Lidé rozhodují (Los Pueblos Deciden) 1 / 54
Švédsko  Švédsko Levicová strana Vänsterpartiet (V) MLP 1 / 20
 Spojené království Sinn Féin 1 / 73
Evropská unie  Evropská unie Celkem 53 / 751

7. Europarlamentní období (2009–2014) editovat

Země Národní strana Evropská strana Europoslanci
Česko  Česko Komunistická strana Čech a Moravy SEL (pozorovatel) 4 / 22
Dánsko  Dánsko Lidové hnutí proti EU EUD 1 / 13
Francie  Francie Levicová Fronta Francouzská komunistická strana SEL 2 / 72
Levicová strana SEL 1 / 72
Nezávislý 1 / 72
Komunistická strana Réunionu 1 / 72
Kypr  Kypr Pokroková strana pracujícího lidu SEL (pozorovatel) 2 / 6
Irsko  Irsko Socialistická strana 1 / 12
Lotyšsko  Lotyšsko Centrum shody Socialistická strana Lotyšska 1 / 8
Německo  Německo Levice SEL 8 / 99
Nizozemsko  Nizozemsko Socialistická strana 2 / 25
Portugalsko  Portugalsko Levý blok SEL 2 / 22
Jednotná demokratická koalice Portugalská komunistická strana 2 / 22
Řecko  Řecko Syriza (Coalition of the Radical Left) 1 / 22
Komunistická strana Řecka 2 / 22
Španělsko  Španělsko Izquierda Unida Komunistická strana Španělska SEL 1 / 54
Švédsko  Švédsko Levicová strana Vänsterpartiet (V) 1 / 20
 Spojené království Sinn Féin (pouze ve volbách v Severním Irsku) 1 / 3
Evropská unie  Evropská unie Celkem 34 / 766

6. Europarlamentní období (2004–2009) editovat

Země Národní strana Evropská strana Europoslanci
Česko  Česko Komunistická strana Čech a Moravy SEL (pozorovatel) 6 / 22
Dánsko  Dánsko Lidové hnutí proti EU EUD 1 / 14
Finsko  Finsko Svaz levice 1 / 13
Francie  Francie Francouzská komunistická strana SEL 3 / 74
Kypr  Kypr Pokroková strana pracujícího lidu SEL (pozorovatel) 2 / 6
Irsko  Irsko Sinn Féin 1 / 13
  Itálie Strana italských komunistů SEL (pozorovatel) 2 / 73
Strana komunistické obnovy SEL 5 / 73
Německo  Německo Levice SEL 6 / 99
Nizozemsko  Nizozemsko Socialistická strana 2 / 26
Portugalsko  Portugalsko Levý blok 1 / 21
Portugalská komunistická strana 2 / 21
Řecko  Řecko Komunistická strana Řecka 3 / 21
Synaspismos SEL 1 / 21
Španělsko  Španělsko Sjednocená levice SEL 1 / 54
Švédsko  Švédsko Levicová strana Vänsterpartiet (V) 2 / 20
 Spojené království Sinn Féin (pouze ve volbách v Severním Irsku) 1 / 73
Evropská unie  Evropská unie Celkem 40 / 732

Reference editovat

  1. Poslanci podle členského státu a politické skupiny https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/search/table

Externí odkazy editovat