Otevřít hlavní menu

Eva (jméno)

ženské křestní jméno

Ženské jméno Eva, hebrejsky חוה Chawwá, lze přeložit jako Živa, neboť vychází ze stejného slovního kořene jako sloveso חיה chájá „žít“. Tímto jménem nazval podle biblické tradice první člověk („Adam“) svou ženu.

Eva
ženské jméno
Svátek 24. prosince
Původ hebrejský
Četnost v Česku 161700
Pořadí podle četnosti 3
Podle údajů z roku 2006
Četnost jmen a příjmení na webu MV ČR či graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

Více o prvních lidech viz heslo Adam a Eva.

Domácké podobyEditovat

Evča, Evička, Evičinka, Evina, Evinka, Evka, Evčule, Evčulinka, Efka, Evouš, Evoušek, Evuška, Evík, Evik, Evulinka

Statistické údajeEditovat

V Česku patří Eva v současné době mezi vůbec nejběžnější ženská jména, častější jsou jen Marie a Jana. Následující tabulka uvádí vývoj četnosti jména v Česku a pořadí mezi ženskými jmény za období let 1999-2013, pro které jsou dostupné údaje MV ČR:

Rok Četnost Pořadí
1999 163562 4.
2002 163238 4.
2006 161700 3.
2013 155511 3.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je +0,6%. Fakt, že absolutní počet klesá, ale procentní zastoupení stoupá, je třeba číst tak, že počet Ev klesá procentně pomaleji, než počet všech žen v ČR. Průměrný věk nositelek jména Eva činil v roce 2013 50 let, což je mírně nad průměrem. Současná obliba jména Eva je mnohem nižší než odpovídá výskytu (byť je stále relativně vysoká), mezi novorozenými dívkami narozenými roku 2013 stojí četností až ve čtvrté desítce.

Známé nositelky jménaEditovat

Jméno Eva v jiných jazycíchEditovat

Data jmeninEditovat

Související článkyEditovat