Eulerova síla

Eulerova síla je zdánlivá setrvačná síla vyvolaná zrychleným otáčivým pohybem soustavy. V případě, že úhlová rychlost je konstantní, Eulerova síla vymizí.

Výpočet:

kde FE je setrvačná síla, m je hmotnost tělesa, ε je vektor úhlového zrychlení otáčení soustavy, r je vzdálenost (poloměr otáčení) tělesa od osy otáčení a × označuje vektorový součin.

Související článkyEditovat