Estonské vévodství (1219–1346)

Estonsko v době dánské nadvlády

Estonské vévodství (dánsky Hertugdømmet Estland, latinsky Ducatus Estoniae), také označované jako Dánské Estonsko, bylo přímé panství (latinsky dominium directum) dánského krále v letech 12191346. Stát vznikl se svolením papeže v období severních křížových výprav po vítězné bitvě u Lyndanisse, v níž Dánové vedení králem Valdemarem II. spolu se spojenci porazili pohanské Estonce a dobyté území prohlásili za své (vévodství proto bývá někdy řazeno k tzv. křižáckým státům). Později Estonské vévodství vstoupilo do Livonské konfederace, dál však zůstávalo pod kontrolou Dánska. Roku 1343 jej ochromilo povstání Estonců proti dánské nadvládě, trvající až do roku 1345 a které Dánové zdárně potlačili za nezbytné pomoci Řádu německých rytířů, kterému poté Dánové roku 1346 vévodství prodali. Němečtí rytíři poté vévodství připojili ke svému řádovému státu (Ordensstaat).

Estonské vévodství
Hertugdømmet Estland (da)
Ducatus Estoniae (la)
12191346
(Dánský Øsel 15591645)
Stát Řádu německých rytířů 
Estonské vévodství (1561–1721) 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Země Estonska pod kontrolou Dánska v 12191645
obyvatelstvo
národnostní složení:
Dánové, Estonci (majorita)
státní útvar
feudální monarchie – přímé panství dánského krále
státní útvary a území
předcházející:
Staré Estonsko:
Revala Revala
Harjumaa Harjumaa
Virumaa Virumaa
následující:
Stát Řádu německých rytířů Stát Řádu německých rytířů
Estonské vévodství (1561–1721) Estonské vévodství (1561–1721)
Estonsko a Livonské konfederace (Terra Mariana) v roce 1260
Opevnění Tallinnu

Externí odkazyEditovat