Erlang (programovací jazyk)

programovací jazyk

Erlang je multiparadigmatický programovací jazyk, specializovaný pro tvorbu distribuovaných, vysoce dostupných aplikací, odolných proti selhání. Sekvenční podmnožina jazyka je založena na funkcionálním paradigmatu s dynamickou typovou kontrolou. Erlang obsahuje jazykové konstrukty pro rychlou a snadnou tvorbu procesů, jejich vzájemnou komunikaci a správu.

Erlang
Paradigmamultiparadigmatický: paralelní, funkcionální
Vznik1986
AutorEricsson
VývojářEricsson
Poslední verze26.2.3[1] (20240307a7. března 2024)
Typová kontroladynamická, silná
Hlavní implementaceErlang
Ovlivněn jazykyProlog
Ovlivnil jazykyClojure, Scala
OSMultiplatformní (Linux, UNIX-like, Windows)
LicencePozměněná MPL
Webwww.erlang.org
LYME je založena na Erlang a poskytuje alternativu k LAMP

Joe Armstrong, Robert Virding a Mike Williams navrhli a vyvinuli první verzi jazyka v roce 1986. Původně se jednalo o proprietární jazyk společnosti Ericsson, v roce 1998 byl uvolněn jako open source.[2]

Kód editovat

Zápis jazyka vypadá takto:

-module(fact).
-export([fac/1]).

fac(0) -> 1;
fac(N) when N > 0 -> N * fac(N-1).

Implementace algoritmu Quicksort:

%% quicksort:qsort(List)
%% Sort a list of items
-module(quicksort).
-export([qsort/1]).

qsort([]) -> [];
qsort([Pivot|Rest]) ->
    qsort([ X || X <- Rest, X < Pivot]) ++ [Pivot] ++ qsort([ Y || Y <- Rest, Y >= Pivot]).

Reference editovat

  1. GitHub – erlang/otp – Release OTP-26.2.3 (anglicky)
  2. ARMSTRONG, J. A history of Erlang. Proceedings of the third ACM SIGPLAN conference on History of programming languages (HOPL). 2007-06-09. ISBN 978-1-59593-766-7. Dostupné online [cit. 2022-01-07]. DOI 10.1145/1238844.1238850. (anglicky) 

Externí odkazy editovat