Eratém

geologická jednotka ve chronostratigrafii
(přesměrováno z Erathem)

Eratém (mezinárodně erathem) je v geologické historii Země celosvětově užívaný název geologické jednotky ve chronostratigrafii. V geochronologii jí odpovídá jednotka éra, která představuje časový interval; obvykle se jedná o časová rozpětí několika set milionů let.

Geochronologické a chronostratigrafické jednotky

česká[1] a (mezinárodní[2]) terminologie

geochronologické j.

vyjadřují absolutní čas

chronostratigrafické j.

odpovídají horninovým vrstvám

příklad
eon (eon) eonotém (eonothem) fanerozoikum
éra (era) eratém (erathem) mezozoikum
perioda (period) útvar (system) jura
epocha (epoch) oddělení (series) malm
věk (age) stupeň (stage) oxford
chron[3] (chron) chronozóna (chronozone) Cardioceras cordatum

Definice editovat

Eratém je druhou nejvyšší jednotkou v hierarchii chronostratigrafických jednotek dějin Země. V geochronologii jí odpovídá období nazvané éra. Termíny eratém a éra jsou běžné ve starší a v populární vědecké literatuře. Užívají se jako synonyma. To však není zcela správné, protože jsou významově odlišné. Termín éra je používán mnohem častěji. Hranice chronostratigrafických jednotek jsou určeny současnými stratigrafickými polohami, které jsou definovány chronostratigrafickými znaky, nikoliv absolutním věkem. Nicméně pouze tři nejmladší éry jsou chronostratigraficky definované, hranice ostatních jsou datovány absolutním věkem. To znamená, že eratémy starší než paleozoikum jsou definovány stejně jako jim odpovídající éry. Mezinárodní komise pro stratigrafii se však snaží chronostratigraficky definovat i éry před paleozoikem. Doba trvání éry se definuje podle historického kontextu. Pouze s jednou výjimkou trvají éry více než 100 milionů let. Často je to však více stovek milionů let. V proterozoiku a archaiku jsou mezinárodní komisí pro stratigrafii stanoveny v téměř pravidelných intervalech.

Rozdělení eratému a éry editovat

Eratém nebo éra jsou rozděleny na neurčitý počet útvarů (chronostratigraficky) nebo period (geochronologicky). Například paleozoický eratém je rozdělen do šesti útvarů, mezozoický eratém pouze do tří. hadaikum se už dále nedělí. Několik eratémů vytváří eonotém, éry vytvářejí eon.

Rozdělení historie Země do eonotémů a eonů editovat

V současné době je geologická historie Země rozdělena na čtyři eonotémy nebo eony a na celkem deset

eratémů nebo ér.

eonotém / eon eratém
fanerozoikum kenozoikum
mezozoikum
paleozoikum
proterozoikum neoproterozoikum
mesoproterozoikum
paleoproterozoikum
archaikum neoarchaikum
mesoarchaikum
paleoarchaikum
eoarchaikum
hadaikum

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Äon (Geologie) na německé Wikipedii.

  1. 1. geologie.vsb.cz [online]. [cit. 2019-02-03]. Dostupné online. 
  2. Petr's Homepage. www2.gli.cas.cz [online]. [cit. 2019-02-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-02-13. 
  3. ŠTORCH, Petr. Principy a metody stratigrafického výzkumu [online]. Geologický ústav AV ČR, v. v. i. [cit. 2018-12-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-02-13. 

Literatura editovat

  • Felix Gradstein, Jim Ogg, Jim & Alan Smith: A Geologic timescale. Cambridge University Press 2005, ISBN 9780521786737
  • North American Commission on Stratigraphic Nomenclature (NACSN): North American stratigraphic code. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 89: 1547–1591, Tulsa, Oklahoma 1983, ISSN 0149-1423 PDF
  • Fritz F. Steininger und Werner E. Piller: Empfehlungen (Richtlinien) zur Handhabung der stratigraphischen Nomenklatur. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 209: 1–19, Frankfurt am Main 1999,

Související články editovat

Externí odkazy editovat