Entita (informatika)

Entita je libovolný objekt (osoba, zvíře, věc či jev) reálného světa, který je zachycen v datovém modelu. Entita musí být rozlišitelná od ostatních entit a existovat nezávisle na nich.

V programování je entita nejčastěji reprezentována třídou. Po vytvoření instance entity se z ní stává objekt.

Typ entity

editovat

Typem entity nazýváme množinu objektů stejného druhu, charakterizovaných názvem typu a popsaných pomocí jejich vlastností – atributů. Jednotlivé entity nazýváme také výskyty nebo instancemi objektů entitního typu.

Příklad v jazyce PHP:

class User
{
    public $id;
    public $username;
    public $password;
    public $role;
}

Ve zdrojovém kódu implementujeme třídu User, která popisuje, jaké všechny vlastnosti může uživatel mít. Následně můžeme vytvořit instanci konkrétního uživatele, v tu chvíli se z třídy stává objekt a označení entita je nyní vnímáno jako typ objektu.

$user = new User;
$user->id = 1;
$user->username = 'root';
$user->password = '****';
$user->role = 'admin';

Pokud bychom instanci třídy uložili do objektové databáze (například Doctrine), množina uživatelů bude v tu chvíli skupina entit typu User. Jednotlivé záznamy v tabulce pak budou odděleny sloupcem discriminator, který vyjadřuje konkrétní typ třídy.

Související články

editovat