Empirický čtenář

Empirický čtenář je literárněvědným termínem Umberta Eca užívaný v souvislosti s jeho teorií fikčních světů (viz také synonymní teorie možných světů).

Umberto Eco, autor teorie fikčních světů

VýznamEditovat

Empirický čtenář stojí v opozici k modelovému čtenáři. Nejedná se však už o zástupný model („...modelový čtenář, což je reprezentativní vzorek publika, jemuž je dílo určeno a který k textu přichází s jistým očekáváním.“) jedná se o představu konkrétního čtenáře, na němž nelze nic zobecnit a jen těžko lze předvídat jeho reakce na knihu.

LiteraturaEditovat

  • Eco, Umberto: Šest procházek literárními lesy. Olomouc (1997)
  • Nünning, Ansgar: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno (2007)
  • Doležel, Lubomír: Heterocosmica: Fikce a možné světy.Praha (2003)
  • Iser, Wolfgang: Apelová struktura textu (In: Čtenář jako výzva). Brno (2003)