Elementární vnoření

Elementární vnoření je matematický pojem z oblasti teorie modelů.

Definice editovat

Elementární vnoření editovat

Nechť A, B jsou dvě struktury téhož jazyka. Prosté zobrazení   se nazývá elementární vnoření (struktury A do struktury B), je-li pro každou formuli  , kde   jsou všechny volné proměnné vyskytující se ve  ,  .

Elementární podstruktura, elementární podmodel editovat

Nechť   jsou dvě struktury téhož jazyka, resp. dva modely téže teorie. Pak řekneme, že A je elementární podstrukturou, resp. elementárním podmodelem, B právě tehdy, když identita na A je elementární vnoření. V obou případech značíme  .

Elementární rozšíření editovat

Nechť   jsou dvě struktury téhož jazyka, resp. dva modely téže teorie. Pak řekneme, že B je elementární rozšíření A, je-li A elementární podstrukturou, resp. elementárním podmodelem, B.

Související články editovat