Elektrotechnický zkušební ústav

česká certifikační instituce
Na tento článek je přesměrováno heslo ESČ (Elektrotechnický svaz československý). Možná hledáte: Encyklopedický slovník češtiny.

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. (EZÚ) je česká certifikační instituce působící především v oborech elektrotechniky, elektroniky a osvětlování. Organizace má právní formu státního podniku a sídlí v Praze-Troji.

Elektrotechnický zkušební ústav
Budova EZÚ v Praze-Troji
Budova EZÚ v Praze-Troji
Vznik12. dubna 1999
Právní formastátní podnik
SídloPod lisem 129/2, Praha 8, 171 02, Česko
Oficiální webezu.cz
E-mailinfo@ezu.cz
Datová schránka4xr3pi6
IČO00001481 (VR)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Zkušební laboratoř editovat

Většina zkoušek je v EZÚ prováděna v rámci akreditace Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO 17025. Zkoušky jsou prováděny pomocí speciálního vybavení a experty s dlouholetou praxí v oboru.

Záznamy EZÚ o absolvovaných zkouškách je možné využít jako podklad pro prokázání shody podle zákona 22/97 Sb. Lze jimi také označovat shody CE.

Zkoušky se provádí buď celkové v rámci příslušné technické normy nebo jen částečné zkoušky, podle zákazníkova přání.

Zkoušky lze podle jejich charakteru rozdělit do následujících skupin:

 • zkoušky elektrické,
 • zkoušky ostatní,
 • zkoušky EMC – elektromagnetické kompatibility,
 • zkoušky měření hluku a vibrací,
 • zkoušky hygienické,
 • zkoušky odolnosti proti vlivům prostředí,
 • zkoušky krytí,
 • zkoušky odolnosti proti teplu a hoření,
 • zkoušky funkce výrobku – např. pro spotřebitelské testy,
 • zkoušky pro energetické štítkování elektrických výrobků podle evropských direktiv,
 • mikrobiologické zkoušky – odolnost proti plísním a mikroorganismům,
 • zkoušky pro ověření světelných parametrů světelných zdrojů.

Certifikační organizace editovat

EZÚ, jako certifikační organizace, provádí mj.:

 • certifikaci výrobků,
 • certifikaci systémů managementu a
 • certifikaci osob.

Historie v datech editovat

 
Úrazové plakáty ESČ, 1926
 
Úrazové plakáty ESČ, 1926
 • 1919 Založen Elektrotechnický svaz československý – ESČ.
 • 1926 Založena zkušebna ESČ [1].
 • 1935 Zkušebna začala udělovat značku ESČ.
 • 1951 Elektrotechnický svaz československý byl zrušen.
 • 1952 Zkušebna získala jméno Elektrotechnický zkušební ústav.
 • 1961 EZÚ se stal členem systému pro homologaci příslušenství motorových vozidel dle předpisů Evropské hospodářské komise OSN.
 • 1961 EZÚ byl zakládajícím členem Evropského certifikačního systému CEE.
 • 1985 EZÚ byl zakládajícím členem celosvětového certifikačního systému IECEE-CB.
 • 1989 Začátek zkoušek EMC v EZÚ.
 • 1990 Zavedení osvědčování VHP v EZÚ.
 • 1991 Zahájení certifikace systémů řízení dle norem ISO 9000.
 • 1992 Získání první akreditace EZÚ.
 • 1993 EZÚ se stal zakládajícím členem CQS.
 • 1993 Značka ESČ registrována jako značka shody s normou.
 • 1996 EZÚ vstoupil do evropského certifikačního systému CCA.
 • 1997 EZÚ zahájil z pověření ÚNMZ koordinační činnost k zajištění jednotného postupu.
 • 1997 EZÚ získal od ÚNMZ autorizaci k posuzování shody dle zákona č. 22/1997 Sb.
 • 1997 EZÚ zakládajícím členem Evropské asociace pro certifikaci elektrotechnických výrobků – EEPCA.
 • 1997 EZÚ vstoupil do systému ENEC.
 • 1998 EZÚ rozšířil svoje služby o certifikaci environmentálních systémů řízení a přístupu všech autorizovaných osob při posuzování shody.
 • 2000 EZÚ získal akreditaci své kalibrační laboratoře.
 • 2001 EZÚ se stal Notifikovanou osobou č. 1014.
 • 2001 EZÚ vstoupil do systému HAR.
 • 2004 EZÚ se stal zakládajícím členem fóra notifikovaných osob LVD – NBF.
 • 2005 EZÚ získal pověření k provádění atestací informačních systémů veřejné správy.
 • 2006 EZÚ se stal zakládajícím členem IT Service Management Forum.
 • 2006 EZÚ zavedl měření nebezpečných látek dle směrnice RoHS.
 • 2007 EZÚ zahájil certifikaci systémů managementu ve službách IT.
 • 2008 EZÚ se stal zakládajícím členem Evropského certifikačního systému ECS.
 • 2009 EZÚ se zapojil do tvorby technických norem jako centrum technické normalizace.
 • 2009 EZÚ zahajuje homologace elektromobilů.
 • 2012 EZÚ se stává Autorizovaným metrologickým střediskem pro ověřování luxmetrů.
 • 2013 EZÚ začíná zprostředkovávat certifikáty pro celní unii Rusko-Bělorusko-Kazachstán.

Certifikace výrobků editovat

Certifikát EZÚ obdrží od Elektrotechnického zkušebního ústavu ty výrobky, které úspěšně absolvují typovou zkouškou podle příslušných norem na elektrickou bezpečnost a nebo na EMC.

Velmi výhodné je přiložit certifikát EZÚ v rámci podkladů pro prohlášení o shodě podle zákona 22/97 Sb. (nařízení vlády č. 17/2003 Sb.) a souvisejících nařízení vlády.

S tímto certifikátem je výrobce nebo dovozce ve výhodnější pozici při případné kontrole dodržování zákona č. 22/97 Sb., kterou provádí Česká obchodní inspekce. Platnost certifikátu je většinou omezena na dobu tří let. Jedná se o tyto skupiny výrobků:

Certifikace systémů managementu editovat

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. patří k největším českým akreditovaným certifikačním společnostem. EZÚ poskytuje svým zákazníkům komplexní služby týkající se prověřování a certifikace v oblasti systémů managementu:

 • managementu jakosti – ČSN EN ISO 9001 (QMS),
 • managementu jakosti pro zdravotnické prostředky – ČSN EN ISO 13485,
 • environmentálního managementu – ČSN EN ISO 14001 (EMS),
 • managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – ČSN OHSAS 18001 (SM BOZP),
 • managementu bezpečnosti informací (informačních systémů) – ČSN ISO/IEC 27001 (ISMS),
 • managementu služeb IT (ITSM) – ČSN ISO/IEC 20000-1.

Certifikace osob editovat

Osobní certifikace je realizována proškolením a následným ověřením znalostí v podobě certifikační zkoušky.  

Takto se certifikuje např. Manažer kybernetické bezpečnosti. 

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. BERKA, Daniel. Z historie EZÚ. Elektro. Roč. 25, čís. 10, s. 61. Dostupné online [cit. 2016-05-02]. 

Externí odkazy editovat