Elektrostrikce

Elektrostrikce je fyzikální jev při kterém vlivem vnějšího elektrického pole, či pod vlivem změny tohoto elektrického pole dochází k deformaci dielektrik. Deformace bývá přímo úměrná druhé mocnině intenzity elektrického pole a nedochází ke změně směru deformace s otočením směru elektrického pole [1]. Elektrostrikce, ačkoliv je nepřímému piezoelektrickému jevu podobná, bývá za tento jev chybně zaměňována. K elektrostrikci dochází ve všech dielektrických materiálech, na rozdíl od jevu piezoelektrického vyskytujícího se pouze v piezoelektrických materiálech.

Využívá se například v krystalových oscilátorech pro stabilizaci frekvence, či v aktuátorech s velmi malými posuvy (jednotky μm)

ReferenceEditovat

  1. PETRŽÍLKA, Václav; JOSEF, Slavík. Piezoelektřina a její použití v technické praxi. [s.l.]: Jednota českých matematiků a fysiků, 1940.