Elektronická konference

Elektronická konference představuje společenské setkání lidí z různých oborů ve virtuálním světě. Lidé spolu komunikují a sdílejí informace prostřednictvím internetu. Touto cestou si vzájemně předávají rady a diskutují o problematice. Osobní společenská setkání skupin či jednotlivců v různých oborech se nazývají konference. Osobní setkání představitelů firem, organizací nebo jiných společností a zástupců médií jsou tiskové konference.

Dvě pojetí elektronických konferencíEditovat

  • elektronické konference – univerzitní konferenční síť (také elektronické diskusní konference),
  • elektronické konference – elektronická pošta,

Rozlišení z hlediska způsobu distribuce příspěvků / nových zprávEditovat

  • moderované,
  • nemoderované.

Elektronické diskusní konferenceEditovat

  • Elektronické veřejné konference
  • Elektronické neveřejné konference

Elektronické konference – univerzitní konferenční síťEditovat

Elektronické konference v podobě univerzitních konferenčních sítí jsou moderní aplikace umožňující přes www reálné propojení účastníků konference. Elektronické konference mají stejný průběh jako fyzicky pořádané konference. Přes elektronickou pozvánku na konferenci se zájemce o téma konference na konferenci zaregistruje. Aktivní účastník po splnění formálních náležitostí (sdělení kontaktních údajů, uhrazení konferenčního poplatku, upřesnění univerzitního pracoviště apod.) zasílá svůj příspěvek konference administrátorům (členům programového výboru). Příspěvky všech účastníků jsou zařazeny do databází a v první den konference zpřístupněny ostatním účastníkům. Chod elektronické konference je následně totožný s fyzicky pořádanou konferencí.

Elektronické konference – elektronická poštaEditovat

Elektronické konference (elektronická pošta) si může zřizovat každý majitel serveru zvlášť. Např. knihovnický institut Národní knihovny ČR. AKM: akm-request@cvut.cz, DISKUSE@MEMORIA.CZ: info@memoria.cz, EKNIHY: eknihy@cvut.cz, KATPOL: listserv@cesnet.cz atd.

ZdrojEditovat