Elektrická distribuční soustava

Elektrická distribuční soustava je koncová struktura pro distribuci elektrické energie, přenáší elektrickou energii z přenosové soustavy ke koncovým zákazníkům. Česká distribuční soustava je liberalizovaná a je na jednotlivých územích spravována vždy jedním regionálním distributorem elektrické energie (ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce). Distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Obecné uspořádání elektrických sítí. Napětí a zatížení jsou typické pro evropskou síť.

CharakteristikaEditovat

Na území České republiky působí tři provozovatelé distribučních soustav ČEZ Distribuce, a. s. (bývalý Západočeský, Severočeský, Středočeský, Východočeský a Severomoravský kraj), EG.D, dříve E.ON Distribuce (bývalý Jihočeský a Jihomoravský kraj) a PREdistribuce (území Hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy).[zdroj?]

Distributoři používají kruhovou distribuční síť o velmi vysokém napětí 110 kV, která svým zapojením odolává menším výpadkům. V blízkosti odběratelů (koncových zákazníků) pomocí trafostanic mění 110 kV na vysoké napětí v rozsahu 2 až 35 kV (3, 6, 10, 22 a 35 kV) a poté na nízké napětí používané komerčními spotřebiči v domácnostech a firmách (sdružené napětí 230/400 V~). Distributoři zajišťují také měřicí systémy, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Distribuční síť současně slouží pro připojování výroben elektřiny o malých výkonech (řádově do výkonu desítek MW).

Vedení velmi vysokého napětíEditovat

Vedení vvn o sdruženém napětí 110 kV tvoří základní pilíř distribuční soustavy. Zajišťují tranzit elektřiny z uzlových transformoven zvn/vvn a vvn/vvn do transformoven 110/vn kV. Do této sítě je vyveden výkon řady elektráren o výkonech desítek MW. Tato síť je provozována jako okružní. Zvolenému způsobu provozu odpovídá i použitý systém chránění distančními ochranami. Tato síť se vyznačuje spolu s vedeními zvn a vvn přenosové soustavy vysokou spolehlivostí, velice nízkou četností poruch a díky způsobu provozu a zálohování většina poruch při správném působení ochranných systémů nezpůsobí přerušení dodávky elektřiny odběratelům.

Distribuční společnost Délka vedení 110 kV

[km] (2021)

ČEZ Distribuce, a. s. 10 002 [1]
EG.D, a. s. 4 062 [2]
PREdistribuce, a. s. 220 [3]

Vedení vysokého napětíEditovat

Vedení vysokého napětí (VN) v České republice tvoří nadzemní a podzemní vedení provozované převážně s napětím 22 kV. Ve východních Čechách a částečně v severních Čechách se používá též vedení vn s 35 kV.[4] Z minulosti jsou v provozu sítě s napětím 3, 6 a 10 kV. Tyto sítě ale nejsou dále rozvíjeny a jsou v rámci unifikace nahrazovány napěťovou hladinou 22 kV, resp. 35 kV. V drtivé většině je tato síť provozována jako paprsková.

Distribuční společnost Délka vedení VN [km] (2021)
ČEZ Distribuce, a. s. 51 295
EG.D, a. s. 22 497
PREdistribuce, a. s. 3 864

Vedení nízkého napětíEditovat

 
Mapa světa se síťovými napětími a frekvencemi

Vedení nízkého napětí (NN) v České republice tvoří nadzemní a podzemní vedení provozované s unifikovaným napětím 3 × 400/230 V / 50 Hz. Tato síť je provozována jako „paprsková“, ve městech „mřížová“ a v některých případech se využívá tzv. „provoz do kruhu“.[5]

Distribuční společnost Délka vedení NN [km] (2021)
ČEZ Distribuce, a. s. 106 331
EG.D, a. s. 40 008
PREdistribuce, a. s. 8 026

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Výroční zpráva za rok 2021 [online]. ČEZ Distribuce, 2022 [cit. 2022-12-21]. Dostupné online. 
  2. Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb [online]. EG.D, 2022 [cit. 2022-12-21]. Dostupné online. 
  3. Výroční zpráva 2021 [online]. Pražská energetika [cit. 2022-12-21]. Dostupné online. 
  4. Ing. René Vápeník. Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn [online]. 2011/18 - 9.5.2011. Dostupné online. 
  5. Popis distribuční soustavy EG.D, a.s. [online]. EG.D [cit. 2022-12-21]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat