Otevřít hlavní menu

Elektivní mutismus neboli mluvní negativismus je funkční útlum řeči. Toto narušení komunikační schopnosti znají především učitelky mateřských škol a elementaristky základních škol. Dítě s tímto narušením mluvit může, ale nechce. Nemluví buď výběrově s určitou osobou, nebo v určitém prostředí. Funkční útlum řeči se tak často objevuje při nástupu dítěte do kolektivního zařízení (mateřská škola, základní škola...). V pozadí této poruchy můžeme vždy pozorovat nějaký psychický kontext, který vyžaduje nezbytnost spolupráce s psychologem nebo dětským psychiatrem. Na většině území EU je elektivní mutismus pojímán jako psychotická porucha, ne jako problém primárně logopedický.

Nejdůležitější je, aby logoped na dítě nenaléhal. Dítě musí být ke komunikaci přivedeno nejprve cestami neverbálními. Začít od pouhé reakce na pokyn, přes tichý souhlas, úsměv, přitakání, interakci šeptem ve dvojici. Pozvolna se rozšiřuje okruh spolumluvčích. Během celé logopedické intervence je třeba aktivně spolupracovat jak s psychologem, tak s rodiči dítěte.[1]

Použitá literaturaEditovat

  1. Renotiérová, M. a Ludíková, L.: Speciální pedagogika. ISBN 80-244-1475-9