Otevřít hlavní menu

Ekonomická antropologie

Ekonomická antropologie je část ekonomické teorie, který se zabývá výzkumem ekonomických systémů a jejich vztahů k člověku.

Předměty výzkumuEditovat

Jejím předmětem je komparativní výzkum ekonomických systémů, procesů a institucí tradičních i moderních společnostech v čase a prostoru. Původně byly v centru zájmu ekonomických antropologů analýzy ekonomických struktur a činností v tradičních rodových společnostech, později, pod vlivem procesů modernizace a industrializace, které začaly probíhat také v rozvojových zemích, antropologové rozšířili spektrum zájmů na studium procesů ekonomické transformace lovecko-sběračských a rolnických společností ve společnosti industriálního typu.

Typy ekonomického hospodařeníEditovat

1. Tržní směna - v dnešní době jediný možný typ hospodaření[zdroj?]. Platí systém komodifikace (komodita = obchodovatelná jednotka, jejíž hodnotu lze vyjádřit v ceně); v tržní směně je nejdůlěžitějším prvkem platidlo, v jehož míře se dá vyjádřit hodnota jakékoli komodity.

2. Reciprocita (= systém obdarovávání) - reciprocita funguje na základě očekávání protislužby.

  • generalizovaná - není očekávána přesná protislužba (platí pro rodinu či druha)
  • balancovaná - protislužba je očekávána za delší časový úsek, mluvit o protislužbě je v takovém případě přísné tabu.
  • negativní - nevyrovnaná výměna - strany reciprocity si nejsou rovny, proto ani transakce není vyrovnaná. Jsou to například systémy otroctví či feudalismu, kdy níže postavený dává více, než dostává nazpět, nebo naopak systémy patronátu v antice či mecenášství v renesanci, kdy níže postavený dostává více, než je schopen dát výše postavenému.

3. Redistribuce - moc a majetek jsou centralizovány do rukou jednoho člověka (headman, náčelník), který přerozděluje zdroje mezi jednotlivé skupiny a jedince

PlatidloEditovat

  • funkce: prostředek směny, ukazatel hodnoty, uchovatel hodnoty (např. drahé kovy)
  • tradiční kultury a peníze: komodifikace není stabilní, má většinou dvě sféry oběhu - prestižní (např. při rituálech) a všední

Související článkyEditovat

Doporučená literaturaEditovat

  • MAUSS, Marcel. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 201 s. Klas.