Ekonomická teorie

součást ekonomické vědy
(přesměrováno z Ekonomická analýza)

Ekonomická teorie je jedna ze součástí ekonomické vědy. Odpovídá druhé etapě provádění této disciplíny podle Raymonda Barre.[1] Ekonomická teorie neposkytuje žádný souhrn tvořený ihned použitelnými závěry pro definování politik. Spíše než o doktrínu se jedná o metodu, o sadu rozumových nástrojů, které jejich držitelům pomáhají vyvozovat správné závěry.[2]

Fáze ekonomického výzkumu editovat

Ekonomická věda znamená pečlivý přístup, který je rozdělen do čtyř po sobě jdoucích etap:

  • Ekonomické pozorování
  • Ekonomická analýza
  • Formulování hospodářské politiky
  • Formulace pravidel optimálního využití ekonomických zdrojů a podmínek realizace blahobytu

Druhá etapa se snaží o zorganizování skutečností z hlediska uniformity a pravidelnosti, které charakterizují lidské chování. Ekonomická teorie či analýza má za úkol vytvářet koncepty, vyhledávat determinanty, účinky jevů, ozřejmit obecné a stálé vztahy, které se mezi s sebou ustavují, z reality abstrahovat zjednodušené vysvětlení fungování ekonomiky. Ekonomická teorie vytváří logické systémy, které představují explikativní schémata ekonomické reality.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Raymond Barre: Economie Politique, Tome 1 Thémis Paris 1966 (francouzsky)
  2. Gregory Mankiw: Macroéconomie (trad. de la 5e édition, 3e édition en français) (francouzsky)

Literatura editovat

Související články editovat