EUR-Lex je webová služba Úřadu pro publikace Evropské unie, která umožňuje přístup k právním předpisům EU a dalším dokumentům. Na webu jsou pravidelně zveřejňována vydání Úředního věstníku Evropské unie v elektronické podobě; v předpisech je možno vyhledávat podle názvu, čísla dokumentu, celexového čísla apod. K dokumentům jsou dostupná metadata a je možno je prohlížet nebo stahovat (formáty HTML, PDF, DOC, TIFF).[1]

Webové stránky EUR-Lexu obsahují odkazy na další stránky EU a jiné služby, jako je N-Lex (přístup k národním právním řádům) a EuroVoc (tezaurus). Služba je dostupná ve 24 jazycích členských států.

EUR-Lex pro lingvistický výzkum editovat

Ze všech textů obsažených v EUR-Lexu byl v roce 2016[2] vytvořen mnohamiliardový textový paralelní korpus, který je dostupný v korpusovém manažeru Sketch Engine. Sloužit má lingvistům, lexikografům, překladatelům, tlumočníkům, učitelům a studentům jazyků.

Přístup k EUR-Lex korpusu editovat

Přístup ke korpusu je možné získat přes Sketch Engine (volný 30denní zkušební přístup). Celý korpus je také možné stáhnout jako vertikální text.

Reference editovat

  1. Archivovaná kopie. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2013-02-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-03-26. 
  2. BAISA, Vít; MICHELFEIT, Jan; MEDVEĎ, Marek, a Miloš JAKUBÍČEK. Ve sborníku: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016) [online]. Portorož (Slovinsko): European Language Resources Association (ELRA), Květen 2016 [cit. 2016-08-24]. Článek: European Union Language Resources in Sketch Engine. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy editovat