EUR-Lex je webová služba Úřadu pro publikace Evropské unie, která umožňuje přístup k právním předpisům EU a dalším dokumentům. Na webu jsou pravidelně zveřejňována vydání Úředního věstníku Evropské unie v elektronické podobě; v předpisech je možno vyhledávat podle názvu, čísla dokumentu, celexového čísla apod. K dokumentům jsou dostupná metadata a je možno je prohlížet nebo stahovat (formáty HTML, PDF, DOC, TIFF).[1]

Webové stránky EUR-Lexu obsahují odkazy na další stránky EU a jiné služby, jako je N-Lex (přístup k národním právním řádům) a EuroVoc (tezaurus). Služba je dostupná ve 23 jazycích členských států.

EUR-Lex pro lingvistický výzkumEditovat

Ze všech textů obsažených v EUR-Lexu byl v roce 2016[2] vytvořen mnohamiliardový textový paralelní korpus, který je dostupný v korpusovém manažeru Sketch Engine. Sloužit má lingvistům, lexikografům, překladatelům, tlumočníkům, učitelům a studentům jazyků.

Přístup k EUR-Lex korpusuEditovat

Přístup ke korpusu je možné získat přes Sketch Engine (volný 30denní zkušební přístup). Celý korpus je také možné stáhnout jako vertikální text.

ReferenceEditovat

  1. http://eur-lex.europa.eu/cs/tools/about.htm
  2. BAISA, Vít; MICHELFEIT, Jan; MEDVEĎ, Marek, a Miloš JAKUBÍČEK. Ve sborníku: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016) [online]. Portorož (Slovinsko): European Language Resources Association (ELRA), Květen 2016 [cit. 2016-08-24]. Článek: European Union Language Resources in Sketch Engine. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat