ESA 11

elektronické železniční zabezpečovací zařízení

ESA 11 je elektronické železniční zabezpečovací zařízení, které slouží k zabezpečení a řízení provozu ve stanicích s kolejovým rozvětvením. Zabezpečovací zařízení bylo vyvinuto českou firmou AŽD Praha.

Obecně editovat

 
ESA 11 může být dálkově ovládána z CDP

ESA 11 je elektronické stavědlo s analogovým rozhraním k venkovním prvkům zabezpečovacího zařízení. To znamená, že prakticky všechny logické funkce stavědla jsou vykonávány počítačovou částí. Elektronické a reléové (může být použito i samostatné elektronické či reléové) spínače jsou použity jako spínače výkonového signálu k návěstním žárovkám, přestavníkům, kolejovým obvodům, pomocným stavědlům, elektromagnetickým zámkům a navazujícím reléovým zařízením.

Technický popis editovat

Umožňuje ovládat více něž 250 výhybkových jednotek, přičemž ovládaná oblast nemusí mít nutně charakter stanice (může zahrnovat více stanic, odbočky, nákladiště atd.). Více stavědel lze vzájemně spojovat. Kolejiště s větším rozsahem lze zabezpečit pomocí dvou nebo více zařízení ESA 11, případně kombinacemi zařízení ESA 11 a SZZ-ETB, přičemž obsluha může být soustředěna do jednoho obslužného pracoviště pomocí dálkového ovládání DOZ AŽD 1.[1]

Má implementovány funkce pro zpracování a sledování čísel vlaků. Umožňuje připojení k systému dálkového ovládání zabezpečovacích zařízení (např. z centrálního dispečerského pracoviště) od AŽD Praha. Má plnou kompatibilitu se systémem ERTMS/ETCS (Level 1, Level 2). Může být doplněno graficko-technologickou nadstavbou (GTN), která je určena k automatizovanému vedení dopravní dokumentace. ESA 11 lze propojit i se stávajícími řídicími a informačními systémy ČD (ISOŘ, CEVIS, MIS atd.). Systém a interní diagnostika mohou být napojeny na diagnostický systém LDS. Zabezpečovací zařízení je vhodné i do oblastí se ztíženými klimatickými podmínkami.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. ESA 11. spz.logout.cz [online]. [cit. 2020-09-18]. Dostupné online.