Dvojjehlan

mnohostěn, který vznikne spojením dvou jehlanů se shodnou základnou

Dvojjehlan je mnohostěn, který vznikne spojením dvou jehlanů se shodnou základnou. Hlavní vrcholy leží v opačných poloprostorech určených rovinou základny.

Všechny stěny mají tvar trojúhelníku a jejich počet je sudý. Pokud je spojnice vrcholů kolmá k základně a prochází jejím středem, bývá osou souměrnosti a stěny jsou rovnoramenné troúhelníky.

Čtyřboký dvojjehlan se nazývá osmistěn.

Dvojjehlany často nacházíme u krystalů.

Externí odkazyEditovat