Dvojí užití

Pojem dvojí užití (též dvojí použití; anglicky dual use) se používá v oblasti exportu zboží pro produkty, jež je možno použít pro civilní i vojenské účely.

Evropská unieEditovat

V Evropské unii platilo do dne 26. srpna 2009 nařízení č. 1334/2000/ES, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění nařízení 2004/1504/ES. Ode dne 27. srpna 2009 platí Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009 , kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. V příloze obsahuje veškeré zboží, jež je považováno za zboží se dvojím použitím.

Česká republikaEditovat

V České republice byl k provedení nařízení přijat zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.

Porušení režimu vývozu zboží a technologií dvojího užití je trestné. Trestní zákoník specifikuje tři trestné činy, které se k tomu vztahují:

  1. Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (vývoz bez platného povolení; sazba 3 – 8 let odnětí svobody)[1]
  2. Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (porušení povinnosti vedoucí k neoprávněnému vydání povolení nebo k úniku zboží z evidence; sazba až 8 let odnětí svobody)[2]
  3. Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití (získání povolení na základě nepravdivého nebo neúplného údaje; sazba až 2 roky odnětí svobody)[3]

ReferenceEditovat

  1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 262. [cit. 2021-06-26]. Dostupné online.
  2. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 263. [cit. 2021-06-26]. Dostupné online.
  3. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 264. [cit. 2021-06-26]. Dostupné online.

Externí odkazyEditovat