Seznam druhů spojek

seznam na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Druhy spojek)

V tomto článku jsou představeny konstrukce 39 druhů spojek rozdělených do 8 základních kategorií. Doplňuje článek o spojce. K některým spojkám je dodán bližší popis.

Pevné spojkyEditovat

Slouží k pevnému spojení dvou souosých hřídelí bez žádných přídavných vlastností. Kroutící moment se přenáší tvarovým nebo silovým stykem.

Pružné spojkyEditovat

Umožňují tlumení rázů a vibrací.

Vyrovnávací spojkyEditovat

Vyrovnávají nesouosost obou hřídelí nebo jejich vzájemný pohyb.

Výsuvné spojkyEditovat

Umožňují rozpojení hřídelí za klidu.

Třecí spojkyEditovat

Umožňují plynulý rozběh hnaného hřídele i rozpojení za provozu.

Rozběhové spojkyEditovat

Umožňují automatický plynulý rozběh hnaného hřídele. Používají jako zdroj přítlačné síly buď pružinu nebo odstředivou sílu.

Pojistné (bezpečnostní) spojkyEditovat

Omezuje přenášený kroutící moment. Buď se při překročení otáček zničí (je vybavena střižným kolíkem - tzv. destruktivní spojka) anebo se nezničí, ale nějakým jiným způsobem začne brzdit otáčení (nedestruktivní).

Jednosměrné spojkyEditovat

Přenáší kroutící moment pouze jedním směrem - tzv. volnoběžky