Druhy hlasů se u mužů pohybují od nejhlubšího basu k nejvyššímu tenoru, u žen pak od nejhlubšího altu k nejvyššímu sopránu.

Hlasové obory

Hlasové typy podle klasického schématu

editovat

Ženské (dětské)

editovat

Rozsah e-f²

  • Alt je buď hluboký hlas ženský nebo chlapecký, jehož rozsah je asi e až f ² a někdy i větší.
  • Kontraalt – hluboký alt

Mužské

editovat
  • Tenor je vysoký mužský hlas s rozsahem asi c až a¹ (někdy až c²). Rozlišují se druhy tenor buffo, hrdinný tenor a lyrický tenor.
  • Baryton je mužský hlas střední polohy mezi tenorem a basem, rozsah asi G až g¹
  • Basbaryton je speciální mezistupeň mezi basem a barytonem, rozsah asi F až g¹, obvykle se jedná o světleji zabarvený bas.
  • Bas je hluboký mužský hlas s rozsahem přibližně E až e¹ nebo f¹, hluboký bas (profondo) mívá až kontra B. Podle barvy rozeznáváme bas „seriózní“ a bas „buffo“.

Ostatní

editovat

Zvláštní kategorii tvoří kontratenor, mužský falzetový hlas, schopný zpívat ve vysokých (altových i sopránových) polohách. Pro svou barvu bývá zaměňován s kontraaltem, případně s pěveckými hlasy kastrátů.