Drávidové

etnikum v jižní Asii
Mapa jižní Asie zobrazuje rozšíření drávidských jazyků

Drávidové jsou souborem etnik odvozující svůj společný původ, jejichž mateřským jazykem je některý z drávidských jazyků. Nacházejí se proto především v jižní Indii, dále na Srí Lance, Bangladéši, Pákistánu, Afghánistánu a Íránu. Podle některých badatelů jsou předky dnešních Drávidů Harappané, kteří byli vytlačeni ze své domoviny v severní Indii indoevropskými kmeny.