Dojem je výsledek vnímání, pozorování, hodnotícího uvažování, rozmýšlení, zdání.

Jde o celkový víceméně neurčitý pocitový obraz skutečnosti zřízený podle zkušenosti a vnímání určitých předmětů nebo jevů. První dojem vzniká při prvním setkání situací, jevem, člověkem, často ale obsahuje nesprávné postřehy a vytváří předsudky. Je jakoby složený z více dílčích zkušeností, např. oči pozorovaného nám připomínají otce, jeho čelo zas našeho učitele, hlas konkrétního herce a pod. Chyby prvního dojmu spočívají v tendenci zjednodušovat (haló efekt), přisuzovat vlastní chyby posuzované osobě a zprůměrňuje pozorovaného.