Otevřít hlavní menu

Dobrovolný záchranář je osoba, která je připravena poskytnout pomoc při záchraně lidí, zvířat, majetku a dalších hodnot. Veškerou tuto činnost dobrovolný záchranář poskytuje bez nároku na honorář, či jakoukoliv jinou odměnu. Dobrovolný záchranář je připraven poskytnout součinnost složkám Integrovaného záchranného systému a plně respektuje jejich pokyny.

Dobrovolný záchranář průběžně zdokonaluje své znalosti a schopnosti a zároveň dbá na svou fyzickou kondici.

OrganizaceEditovat

Dobrovolní záchranáři jsou zpravidla sdružováni ve specializovaných organizacích. V České republice působí několik organizací, které se věnují přípravě dobrovolných záchranářů. Tyto organizace se věnují soustavné přípravě dobrovolných záchranářů, zajišťují jim základní vybavení a případně ustavují specializované týmy či jednotky. Jedná se například o tyto organizace: -

Databázi dobrovolných záchranářů ze všech organizací vede Dobrovolná záchranná služba.

Dobrovolní záchranáři se také mnohdy podílejí na přípravě obyvatelstva na zvládání mimořádných situací a pořádají kurzy první pomoci.

Na dobrovolné záchranáře se automaticky nevztahuje ustanovení zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě.