Dobrovolný svazek obcí

Dobrovolný svazek obcí (dále jen svazek obcí) je právnickou osobou, jejíž vznik, předmět činnosti, jakož i práva občanů obcí sdružených ve svazku obcí, upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 49 až § 53).[1]

Základní informaceEditovat

Podle příslušného zákona mají obce právo být členy dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a prosazování společných zájmů. Obce mohou vytvářet jak nové svazky obcí, tak také vstupovat do již existujících svazků obcí. Členem svazku obcí může být však pouze obec (nikoli např. kraj). Svazek obcí, jakožto právnická osoba, vzniká zápisem do rejstříku svazků obcí. Ten je veden u příslušného krajského úřadu podle sídla svazku obcí. Návrh podává zmocněná osoba, kterou zmocňují členské obce svazku. K návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí je nutno doložit smlouvu o vytvoření svazku obcí včetně stanov, které musí obsahovat informace o tom, kdo jsou první členové statutárního orgánu.[2]

Rovněž hlavní město Praha se může na základě smlouvy stát členem, jež vytváří dobrovolný svazek obcí, nebo může vstupovat i do svazku obcí již existujícího. Pravidla týkající se působnosti hlavního města Prahy pro tuto oblast upravuje zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze (§ 24).[3]

Předmět činnostiEditovat

Předmětem činnosti svazku obcí mohou být úkoly z mnoha různých oblastí veřejného života, jejichž výčet je rovněž definován příslušným zákonem. Například se jedná o činnosti z těchto sfér:

 • školství
 • sociální péče
 • zdravotnictví
 • kultura
 • požární ochrana
 • veřejný pořádek
 • ochrana životního prostředí
 • cestovní ruch
 • péče o zvířata
 • zabezpečování čistoty obce
 • správa veřejné zeleně a veřejného osvětlení
 • shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění
 • zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod

a řady dalších[2]

Práva občanů obcí sdružených ve svazku obcíEditovat

Občané obcí sdružených ve svazku obcí, kteří dosáhli věku 18 let, jsou podle zákona oprávněni účastnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání, podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok.[2]

Přehled svazků obcí v ČREditovat

Kompletní přehled svazků obcí v ČR je možné získat prostřednictvím nahlížení do jednotlivých oddělených rejstříků svazků obcí, které vedou pro svůj region příslušné kraje, a které jsou dostupné online na oficiálních internetových stránkách krajů:

 • Praha
 • Středočeský kraj[4]
 • Liberecký kraj[5]
 • Ústecký kraj[6]
 • Karlovarský kraj[7]
 • Plzeňský kraj[8]
 • Kraj Vysočina[9]
 • Královéhradecký kraj[10]
 • Pardubický kraj[11]
 • Olomoucký kraj[12]
 • Zlínský kraj[13]
 • Jihomoravský kraj[14]
 • Moravskoslezský[15]

ReferenceEditovat

 1. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 49. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 2. a b c § 49 až § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); www.zakonyprolidi.cz [online] [cit. 2022-04-24] Dostupné online
 3. § 24 zákona č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze; www.zakonyprolidi.cz [online] [cit. 2022-04-24] Dostupné online
 4. www.kr-stredocesky.cz [online] [cit. 22-04-24]Dostupné online Archivováno 27. 10. 2021 na Wayback Machine.
 5. www.pravni-odbor.kraj-lbc.cz [online] [cit. 22-04-24] Dostupné online
 6. www.kr-ustecky.cz [online] [cit. 22-04-24] Dostupné online
 7. www.kr-karlovarsky.cz [online] [cit. 22-04-24] Dostupné online
 8. www.plzensky-kraj.cz [online] [cit. 22-04-24] Dostupné online
 9. www.extranet.kr-vysocina.cz [online] [cit. 22-04-24] Dostupné online
 10. www.kr-kralovehradecky.cz [online] [cit. 22-04-24] Dostupné online
 11. www.pardubickykraj.cz [online] [cit. 22-04-24] Dostupné online
 12. www.olkraj.cz [online] [cit. 22-04-24] Dostupné online
 13. www.kr-zlinsky.cz [online] [cit. 22-04-24] Dostupné online
 14. www.kr-jihomoravsky.cz [online] [cit. 22-04-24] Dostupné online
 15. www.msk.cz [online] [cit. 22-04-24] Dostupné online