Dobročinný komitét dam (Olomouc)

Olomoucký Dobročinný komitét dam, při vzniku nazvaný Spolek paní a dívek, byl charitativní a kulturní spolek, založený v Olomouci. Náplní jeho práce byla kulturní, osvětová a vzdělávací činnost, péče o chudé děti a později také o raněné vojáky. Spolek vznikl roku 1871 jako Sdružení paní a dívek, jeho zakladatelkou a první předsedkyní byla Josefína Špačková-Černochová.[1] Popud k založení dal profesor Josef Lošťák. Spolek působil do roku 1927.[2]

HistorieEditovat

Spolek byl součástí širšího společenského pohybu v rámci rostoucího kulturního sebeuvědomění žen a českých vrstev a snahy vymezit se proti německému prostředí. Společně s dobročinnými komitéty dam v Brně a ve Vyškově patřil mezi nejvýznamnější spolky tohoto typu na Moravě.[3] Byl vytvořen jako protějšek německého Frauenwohltätigsverein, který vznikl v Olomouci roku 1861.[4]

Spolek byl založen pod názvem „Spolek paní a dívek“ 3. 12. 1871 a první jeho předsedkyní byla zvolena Josefína Špačková-Černochová. Zpočátku se věnoval především přednáškám o vzdělávání, kultuře, přírodovědě či ženské otázce. Zřídil také knihovnu, soukromou školu a kurz češtiny.[5] Roku 1881 se název spolku při zachování kontinuity změnil na Dobročinný komitét dam.[6] Předsedkyní se pak stala Eliška Wanklová.[2] Kromě zakladatelky, Josefíny Špačkové-Černochové, se o rozkvět spolku zasloužily i další činovnice jako Marie Pospíšilová, rozená Rozsivalová (1857–1928), Anna Žáčková, rozená Porazilová, Berta Sojková (1860–1932) a Františka Ševčíková.[1]

Spolek propojoval kulturní a národní činnost s péčí o nemajetné děti a sirotky. Od roku 1900 pečoval společně s Okresní péčí o mládež o stravování chudých dětí, čtyřikrát týdně zajišťoval oběd pro chudou školní mládež v Komeniu.[7] Například 28. prosince 1924 přednesly v Pöttingeu členky starodávné koledy a příležitostné básně, zapěly státní hymny a podělily chudé děti z denního útulku „šatstvem, cukrovím a vánočkou“.[8] Od roku 1916 zajišťoval spolek aktivní péči o vojáky vracející se z bojišť první světové války. Společně se spolky Česká beseda a Sokol se staral o raněné vojáky, shromažďoval pro ně potraviny a lůžkoviny, ale také knihy a finance.[9]

Podobné olomoucké ženské spolkyEditovat

Roku 1904 byl v Olomouci založen další podobný spolek, Dobročinný spolek žen Josefina Černochová, který se až do roku 1929 rovněž staral o stravování školních dětí.[10] V roce 1924 se tato organizace přejmenovala na „Dobročinný spolek žen na Nové ulici“.[11] Shodně nazvaným olomouckým ženským spolkem byl pak Dobročinný komitét dam coby odbor Křesťansko-sociálního spolku žen a dívek. Podle Leandera Brejchy byl založen roku 1923,[12] pravděpodobně ale později, a je možné, že byl následovníkem výše uvedeného Dobročinného spolku žen na Nové ulici.[2]

ReferenceEditovat

 1. a b NEŠPOR, Václav. Dějiny města Olomouce. Olomouc: Votobia, 1998. 347 s. S. 281. 
 2. a b c KUČERA, Martin; JEMELKA, František. Charita v Olomouci 1922–2012. Olomouc: Charita Olomouc, 2012. 54 s. ISBN 978-80-905260-1-3. S. 26. 
 3. RAŠKOVÁ, Monika. Ženské hnutí na Moravě před rokem 1918. Brno, 1990. 170 s. Diplomová práce. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. Vedoucí práce Jiří Malíř. s. 13.
 4. KRUTÍLKOVÁ, Hana. Pokrokové ženské hnutí na Olomoucku před první světovou válkou. Střední Morava: kulturně historická revue. Listopad 2019, čís. 318, s. 56. ISSN 1212-1134. 
 5. Kalendárium: 28. listopadu – 4. prosince 2011 [online]. Olomouc.cz, 28. 11. 2011 [cit. 2022-05-16]. Dostupné online. 
 6. SKOUPÝ, Arnošt. Otevírání města a jeho modernizace: Sociální péče a zdravotnictví. In: ŠMERAL, Jiří; BUREŠOVÁ, Jana; SCHULZ, Jindřich. Dějiny Olomouce, svazek 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2369-2. S. 60.
 7. Drobné zprávy: Dobročinný komitét dam. Moravský večerník. Prosinec 1925, roč. 4, čís. 290, s. 2. ISSN 2533-4646. 
 8. Vánoční stromek chudým dětem. Moravský večerník. Prosinec 1924, roč. 3, čís. 296, s. 2. ISSN 2533-4646. 
 9. NEUMANNOVÁ, Kateřina. Činnost Dobročinného komitétu dam v roce 1916 [online]. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 8. 12. 2015 [cit. 2022-05-16]. Dostupné online. 
 10. Kučera, Jemelka (2012), s. 12.
 11. Směs: Změna názvu. Moravský večerník. Březen 1924, roč. 3, čís. 61, s. 2. ISSN 2533-4646. 
 12. BREJCHA, Leander. Pamětní spis o katolické charitě (milosrdné lásce) v zemi moravsko-slezské. Brno – Olomouc: Diecésní svazy charity, 1930. 375 s. S. 75.