Dlouhodobý majetek

(přesměrováno z Dlouhodobý hmotný majetek)

Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává. Vstupní cena DM nehraje při zařazování roli. Hranice 80 000 Kč u DHM je důležitá až kvůli počítání odpisů (zákon o dani z příjmů). Dělí se do tří základních druhů a pro firmy má zásadní význam, jelikož významně ovlivňuje výše daní. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává a během jeho užívání může dojít k technickému zhodnocení – přestavby, rekonstrukce, modernizace aj. Tento proces zvyšuje hodnotu majetku a odpisy, pokud technické zhodnocení překročilo výše zmíněnou hranici.

Druhy dlouhodobého majetkuEditovat

Dlouhodobý majetek se člení na tři základní typy – hmotný, nehmotný a finanční. Hmotný DM se dále člení na movitý a nemovitý.

Dlouhodobý hmotný majetekEditovat

 
Příklad možného dlouhodobého hmotného majetku – automobil Škoda Superb III

Cena hmotného DM musí být vyšší než 80 000 Kč[1] (nově od roku 2021, dříve 40 000) a doba používání musí být delší než jeden rok, aby se majetek mohl začít odpisovat. Mimo půdy a uměleckých předmětů se odepisuje (účetní a daňové odpisy).

Dlouhodobý nehmotný majetekEditovat

Cena odpisovatelného nehmotného DM už od roku 2021 stanovena není, jeho doba používání je delší než jeden rok a odepisuje se účetními i daňovými odpisy. Pokud nesplňuje finanční hranici a vnitřní směrnicí nebyla hranice určena nižší, DM se účtuje rovnou do nákladů (služby).

Příklady:

Dlouhodobý finanční majetekEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Dlouhodobý finanční majetek.

Finanční DM se od hmotného a nehmotného značně liší. Neodepisuje se a nemá stanovenou minimální cenu. Doba používání musí být delší jednoho roku.

Příklady:

OpotřebeníEditovat

Dlouhodobý majetek může být opotřebováván dvěma způsoby:

Fyzické opotřebeníEditovat

Fyzické opotřebení označuje technický stav daného majetku. V případě automobilu může být fyzicky opotřeben např. lak nebo součástka v motoru. Fyzicky, na rozdíl od morálního opotřebení, nemusí být majetek opotřebováván neustále.

Morální opotřebeníEditovat

Morální opotřebení označuje technickou zastaralost daného majetku. č. 563/1991 Sb. Nezávisle na jeho fyzickém stavu je veškerý majetek neustále morálně opotřebováván. Např. starý trabant či černobílý televizor, jejichž fyzický stav je naprosto v pořádku, jsou přesto morálně velmi opotřebeny.

Způsoby pořízeníEditovat

  • nákup (uskutečňuje se pomocí předem uzavřené kupní smlouvy s vybraným dodavatelem),
  • vlastní výroba (ve vlastních nákladech),
  • darování,
  • finanční leasing,
  • převod z osobního majetku podnikatele.
  • vklad majetku společníky,
  • nové zjištění.

ReferenceEditovat

  1. Změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku v novele zákona o daních z příjmů. TPA Czech Republic [online]. 2020-12-03 [cit. 2021-01-08]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat