Diverzifikace

Diverzifikace (z lat. diversus, rozmanitý a facere, činit) znamená rozrůzňování, strategii podnikání, která se snaží snižovat rizika tím, že se nespoléhá na jediný produkt, nýbrž rozděluje své aktivity do různých oblastí, svá aktiva do různých firem, měn a podobně - rozložení například investic, (investičních či výrobních) aktivit apod.

MotivaceEditovat

Příkladem diverzifikace byla rada drobným investorům v kupónové privatizaci: „Nenoste všechna vajíčka v jednom koši.“ Obecně se v konsolidovaných a právně stabilních poměrech pro uložení finančních prostředků na důchod, pro potomky, různé nadace a fondy diverzifikuje držením cenných papírů různého druhu, výnosnosti a tím i rizikovosti a vytváří se tak portfolio. V ekonomice je dokázáno předními ekonomy, že vhodná diverzifikace portfolia snižuje riziko celkové ztráty, i když někdy za cenu nižší výnosnosti.[zdroj?] Ať už se jedná o správce velkého fondu nebo drobného investora, všichni by měli rozložit své finanční prostředky do cenných papírů různých druhů, firem či zemí.

Oblasti diverzifikaceEditovat

Diverzifikace se vyskytuje ve všech lidských činnostech, (v zemědělství, v průmyslu, ve službách), hlavně však v ekonomice. V zemědělství se například jedná o pěstování několika druhů plodin. V případě, že by jeden druh neuspěl, druhý částečně pokryje ztráty, které jsou nižší a díky zisku z druhé plodiny i únosnější.

Diverzifikace v marketinguEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Diverzifikace (marketingová strategie).

Diverzifikace v marketingu znamená rozšiřování podnikatelských aktivit do podobných či úplně odlišných oborů. Příkladem prvého může být, když mlékárna rozšíří výrobu o čokoládové výrobky nebo přikoupí sodovkárnu (Nestlé), anebo když letecká továrna (SAAB) nebo zbrojovka (Zbrojovka) začne vyrábět i automobily či automobilka (Rolls-Royce) letecké motory. Příkladem druhého může být, když elektrostrojírenská firma založí kapitálovou divizi (GE) nebo když firma pro výrobu elektronických spotřebičů koupí filmové studio a hudební vydavatelství (Sony) či výrobce letadel a zbraní založí softwarovou divizi (Dassault).

Diverzifikace v investičním sektoruEditovat

V investičním sektoru se diverzifikuje dle:

  • typu a druhu investice (FOREX, komodity, akcie, dluhopisy, Managed Futures)
  • oblast investice (telekomunikace, energetika, jaké měny proti kterým)
  • místa investice (např. akciové trhy v Číně nebo "relativně" bezpečnější evropské)
  • způsobu investice (kolik a s kým - důležitá je volba brokera)
  • času investice (například po krachu, kdy očekáváme růst jednotlivých titulů)

Externí odkazyEditovat