Divergence (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Divergence je pojem označující odchýlení, odklon, vzájemné vzdalování, popř. vývoj, který vede ke oddalování, rozbíhání.

O daných vlastnostech, které se oddalují, říkáme, že divergují.

Objekty, procesy, vlastnosti apod., které se účastní divergence, označujeme jako divergentní (výjimečně též jako divergenční).

Opakem divergence je konvergence.

Matematika

V matematice je divergence úzce spojena s pojmem limita.

Dále v matematice (ve vektorovém kalkulu) je divergence jistý operátor nad vektorovým polem

Lékařství
Biologie
Jazykověda
Programování
Technika
Geologie
Kultura