Dobrý den, nepřidávejte, prosím, do Wikipedie obsah propagačního charakteru nebo odkazy na své soukromé stránky či stránky, se kterými jste spojeni. Wikipedie není prostředkem pro propagaci či reklamu ani pouhou sbírkou externích odkazů. Rozšiřování encyklopedického obsahu je však samozřejmě vítáno. Děkuji za pochopení. --Harold (diskuse) 1. 7. 2013, 17:16 (UTC)

Dobrý den, nepřidávejte, prosím, do Wikipedie obsah propagačního charakteru nebo odkazy na své soukromé stránky či stránky, se kterými jste spojeni. Wikipedie není prostředkem pro propagaci či reklamu ani pouhou sbírkou externích odkazů. Rozšiřování encyklopedického obsahu je však samozřejmě vítáno. Děkuji za pochopení.

STOP Přestaňte prosím přidávat do Wikipedie nesmysly, je to považováno za vandalismus. Editaci si můžete vyzkoušet na pískovišti. Pokud nepřestanete poškozovat Wikipedii, bude vám zablokována možnost editace. Děkuji za pochopení.

--Jan Polák (diskuse) 14. 7. 2013, 11:03 (UTC)

NSKEditovat

Dobrý den, všiml jsem si, že jste do článků o povoláních a profesích přidával zmínky a externí odkazy na Národní soustavu kvalifikací. Užitečnost a oprávněnost takových odkazů v několika desítkách nebo stovkách článků je ale, bohužel, poněkud sporná, proto Vás prosím, abyste je v budoucnu nepřidával. Protože většina změn byla revertována, lze se domnívat, že podobné editace nemají (alespoň v současnosti) podporu komunity. Totéž platí o partnerských stránkách, jako například vzdelavaniaprace.cz, kterou přidává účet Verjer. Stejně tak není vhodné zakládat nové články o profesích tím způsobem, že jádro informací v nich obsažených netvoří informace o dané profesi, nýbrž o NSK, jako se tomu stalo v případě článku Ekonom práce (zde původní verze), založeného účtem Nsk2-13. Jde to proti zdejším pravidlům, protože informace přímo nesouvisí z danou profesí a měli by být obsaženy přímo v článku o NSK. Po nápravě zůstane pouze subpahýl, tudíž zakládat nový článek má smysl pouze v případě, když bude obsahovat zejména informace o samotném povolání. Co se týče samotné Národní soustavy kvalifikací, je zastoupena samostatným článkem, kde jsou externí odkazy na související stránky, naopak vhodné, dokonce žádoucí. Jen na okraj bych Vás upozornil, abyste dal lepší pozor, jaký článek editujete, protože jste například do článku Strážný (městys v Šumavě) přidal info o povolání :). To ale jen v dobrém a na okraj. Jinak je samozřejmě Vaše přispívání do projektu vítáno. Kdybyste potřeboval v něčem poradit, klidně se zeptejte. S pozdravem --Mario7 (diskuse) 14. 7. 2013, 16:56 (UTC)

NSK potřetíEditovat

Dobrý den, žádám Vás, abyste respektoval výše uvedené žádosti a vysvětlení ohledně hromadné propagace NSK. --Mario7 (diskuse) 3. 9. 2013, 15:55 (UTC)

Doporučení: Napište neprve článek o té Národní soustavě kvalifikací, poté v diskusi (např. pod lípou) navrhněte, jakou formou by se daly údaje o jednotlivých povoláních do článků zapracovat. Šárka Praha (diskuse) 3. 9. 2013, 16:07 (UTC)

On existuje, Národní soustava kvalifikací, v tom je ten vtip. Přidávat to do všech článků nevidím jako přínosné. --Mario7 (diskuse) 3. 9. 2013, 16:40 (UTC)

Já jen napíšu, že před cca měsícem jsem si vyměnil pár mailů s jedním z lidí z NSK. A uvedl jsem tam, že podle mě by nějaká jednoduchá zmínka o české NSK v článcích o povoláních mohla být (můj názor; když tak to je rozhodně lepší, než výčet činností, co musí člověk pro dané povolání podle české NSK umět), ale že lidí na Wikipedii je více a že ostatní to třeba můžou vidět jinak. --Harold (diskuse) 3. 9. 2013, 16:54 (UTC)

Nebo například vytvoření příslušné šablony externích odkazů (a přidání do článků) bych se nebránil. Ale znovu, jde pouze o můj názor, musela by se k tomu vyjádřit komunita. --Mario7 (diskuse) 3. 9. 2013, 17:37 (UTC)

Dobrý den Mario a Harolde, chtěla bych se zeptat, co tedy máme dělat pro to, abyste nám články nemazali? Vzhledem k tomu, že si s vámi (Harlodem) kolegyně psala před měsícem (jak i sám zde uvádíte) a vysvětlovala, proč považujeme za přínosné, aby zmínky o vznikajících kvalifikacích byly, předpokládali jsme, že můžeme v zadávání pokračovat. Ještě jednou všem: Profesní kvalifikace jsou součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK), jejíž vznik a údržbu garantuje Ministerstvo školství a spravuje Národní ústav pro vzdělávání - tedy žádné komerční subjekty. Podobné soustavy jsou i v ostatních zemích. Přijde nám pro veřejnost vhodné, aby se lidé dozvěděli, že tento systém mohou využívat pro "certifikaci" svých znalostí a schopností a tyto certifikáty mají stejnou platnost jako ty, které lidé získají v počátečním vzdělávání. Můžete mi vysvětlit, co je závadného na tom, že je u termínu výhybkář (který jak sama Wikipedie označuje za krátký) informace o tom, že existuje takováto profesní kvalifikace v rámci státem uznávaného systému a u ní odkaz na to, kde se člověk dozví podrobnosti, co může udělat proto, aby ji získal? Proč vám vadí zmínka o NSK u termínu personalista, kde je již odkaz na Národní soustavu povolání a dokonce odkaz na stránky www.prace.cz, což je patrně komerční subjekt? Byla bych ráda, kdybyste pochopili, že chceme do wikipedie dostat informace o NSK, ale ne proto, aby se někdo z nás na základě toho obohatil, ale aby lidé tento nový systém začali vnímat jako součást systému vzdělávání v ČR. Myslím, že podoba, kterou jsme zadávali (zmínka o tom, že ... je jednou z kvalifikací Národní soustavy kvalifikací (odkaz na vnitřní stránku wikipedie) a v externích odkazech - co musí člověk umět, aby kvalifikaci získal (a odkaz na stránky Národní soustavu kvalifikací - přímo na konkrétní profesní kvaliikaci), by mohla být přijatelná. Ocenila bych, kdybyste pro příště neničili naši práci, kterou tomu věnujeme.S pozdravem Nsk-wiki (diskuse) 7. 9. 2013, 13:27 (UTC)

Jak jsem psal výše a jak jsem uvedl v mailové komunikaci s Vaší kolegyní, mně osobně by krátká zmínka typu "Profese výhybkář je součástí Národní soustavy kvalifikací." nevadila, vypisovat tam však seznam činností není podle mě vhodné, odkaz přímo do databáze NSK je na zvážení. Možná by bylo spíš lepší uvést nejprve svoji představu na stránce WP:Pod lípou, aby o ní vědělo více editorů a případnou diskusí byste si nějakou podobu obhájili. Prostě co člověk, to potenciálně jiný názor na toto, případná diskuse pak snad pomůže v této otázce docílit konsenzu, na kterém Wikipedie jako celek stojí. --Harold (diskuse) 7. 9. 2013, 11:56 (UTC)
Dobrý den, ano, vím, že NSK není komerční projekt a jeho cílem není obohacení se. Proto je také možná diskuse o možném a vhodném způsobu uvedení, která by v opačném případě nebyla přípustná. Uvedení čistě v externích odkazech bych osobně neviděl jako problematické, protože nedporuje příslušnému pravidlu Wikipedie WP:EO. Odkaz se vždycky týká konkrétní profese a přináší o něj nové informace. Ale zdůrazňuji, že přesto jde „pouze“ o můj názor, protože komunita nemusí souhlasit ani s hromadným uváděním v EO. Mimochodem, pro přidávání velkého množství odkazů na stejný web je vhodné využít šablonu externích odkazů. Takovou šablonu Vám klidně můžu vytvořit, protože předpokládám, že asi nejste odbornice na wikipostupy :). Co se ale týče uvádění přímo v textu, to by IMHO přes komunitu „neprošlo“, protože pořád jde o jeden konkrétní projekt (i když nekomerční) a v podstatě jde o originální informace, tudíž neencyklopedické. Spíš bych možná šel, alespoň zatím, cestou zdokonalování článku Národní soustava kvalifikací, protože encyklopedický význam pro každou z několik stovek profesí nevidím jako nespornou. S pozdravem --Mario7 (diskuse) 7. 9. 2013, 14:11 (UTC)