Přeji Vám pěkný den a těším se na Vaše další příspěvky! -- Mercy (|) 14. 4. 2009, 16:57 (UTC)

Svobodné povoláníEditovat

Jenže definice v článku svobodné povolání je uvedena chybně --Serval 29. 9. 2009, 15:29 (UTC)

Tak ji opravte a pak se můžeme bavit dál. Abych se přiznal, netuším, čím a jak je definováno svobodné povolání. Nicméně na té definici uvedené v článku svobodné podnikání se mi nezdá nic divného. NKP 29. 9. 2009, 15:31 (UTC)
Platnými zákony, vyhláškami (obecně právními normami) --Serval 29. 9. 2009, 15:33 (UTC)
Pardón, můžete uvést, na co reagujete, a jaký konkrétní zákon či vyhlášku máte na mysli? NKP 29. 9. 2009, 15:35 (UTC)
Nemohu, nejsem právník, Vy ano? Není to mojí povinností, nejsem autorem článku --Serval 29. 9. 2009, 15:37 (UTC)
Pak ovšem trvám na tom, že zařazení notáře do kategorie Svobodná povolání, jak to provedl R2d2, je v pořádku. Nesouhlasíte-li přesto, vzneste dotaz pod lípu. NKP 29. 9. 2009, 15:45 (UTC)

Definici shodně jako v článku svobodné povolání uvádějí například tyto stránky:

NKP 29. 9. 2009, 15:45 (UTC)

Jiří BrázdaEditovat

Kolego, mám takový drobný problém s Vašimi údaji v článku: Nahoře stojí, že JUDr. Jiří Brázda zemřel v Praze 3. ledna 2001, ale dole se píše, že dne 14. června 2000 obdržel in memoriam Řád o zásluhy o Mezinárodní unii latinského notářství". Promiňte, ale to není technicky možné. Můžete to prosím uvést na správnou míru? Díky--Feťour 29. 6. 2010, 16:17 (UTC)

Jo, taky jsem si toho všiml a právě to jdu opravit. Nicméně díky za všímavost. NKP 29. 6. 2010, 16:22 (UTC)

VýznamnostEditovat

Děkuji Vám za informace v článku Miloslav Jindřich. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů atd. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit. --Jowe 2. 7. 2010, 21:34 (UTC)


Děkuji Vám za informace v článku Martin Šešina. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů atd. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit. --Jowe 2. 7. 2010, 21:34 (UTC)


Děkuji Vám za informace v článku Karel Wawerka. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů atd. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit. --Jowe 2. 7. 2010, 21:34 (UTC)

České právo (časopis)Editovat

Děkuji Vám za první informace v článku České právo (časopis). Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nesplňuje požadavky na encyklopedické heslo. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit. Děkuji za pochopení. --Nissαn 26. 7. 2010, 08:57 (UTC)

Prosím o prodloužení lhůty z důvodu nynějšího uzavření Národní knihovny, kde by bylo možné získat další informace. NKP 26. 7. 2010, 09:23 (UTC)
Lhůta k rozšíření se neprodlužuje, aspoň jsem to ještě neviděl. Asi by se mohla udělat výjimka, ale musel by to někdo sledovat (já tu třeba nebudu), a když to přeženu, časem by třeba každý mohl chtít individuální lhůtu. Klidně můžeme zůstat u klasického postupu. Pokud bude článek smazán, můžete ho snadno znovu založit, pokud stihnete doplnit ve lhůtě 2-3 smysluplné informativní věty, článek se nebude mazat vůbec. Zde je současný text článku: '''České právo''' byl [[časopis]] Spolku [[notář|notářů]] [[Československo|československých]], který vycházel v letech [[1919]] až [[1948]]. [[Kategorie:České časopisy]] [[Kategorie:Notářství]] . Díky za pochopení a za zájem.--Nissαn 26. 7. 2010, 10:08 (UTC)

Exekuční řádEditovat

Než přepíšete cizí text, zkuste prosím nejdříve svůj názor vysvětlit v diskuzi. Bez takového postupu je možné, že by mohlo jít o vandalizaci. Díky za pochopení. Hustoles 29. 10. 2010, 13:02 (UTC)

Nejedná se o názor, ale opravu informace na základě podložených údajů. Důvody vysvětlující úpravy jsou dostatečným způsobem uvedeny ve shrnutí editace. Vandalismus je něco jiného. NKP 29. 10. 2010, 13:08 (UTC)
Důvody jsou více než sporné, užívají se všechny tři druhy zkratek (ex.ř. jsem našel hned v 20 Cdo 1064/2008, 30 Cdo 2640/2009, I. ÚS 2221/09 ... ExŘ používá např. nakl. C.H.Beck). V případě Vašeho nesouhlasu je možné nechat hlasovat, ne však bez dalšího mazat. Pokud byste s tím nepřestal, budu muset požádat o zásah správce. Hustoles 29. 10. 2010, 13:21 (UTC)

Václav KoubaEditovat

Dobrý den, děkujeme Vám za informace v článku Václav Kouba. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů atd. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit. S pozdravem --MiroslavJosef 24. 11. 2010, 14:26 (UTC)

Ztučňování titulů osobEditovat

Tituly osob zde nidky nedáváme do apostrofů, neboť nejsou součástí jména a příjmení osoby. Příště to budu z Vaší strany pokádat za vandalismus. Stačí, že sem vkládáte pouze jen velmi málo významné osoby a to vše navíc zcela bez jakýchkoliv věrohodných zdrojů. MiroslavJosef 24. 11. 2010, 15:47 (UTC)

Vážený kolego, hovořte prosím toliko za sebe. Pokud jde o Vaše tvrzení, že sem vkládám "pouze jen velmi málo významné osoby a to vše navíc zcela bez jakýchkoliv věrohodných zdrojů", musím konstatovat, že se jedná o tvrzení nepravdivé, a věřím, že se z Vaší strany nemá jednat o osobní útok. Jednak jsem osobně přesvědčen o tom, že existence vlastního článku o všech osobách, které máte na mysli, je důvodná (což je zde samozřejmě nerozhodné, protože to je subjektivní kritérium), jednak jsou vkládané údaje (ne-li vždy, tak doufám alespoň v naprosté většině) samozřejmě podloženy prameny (vymýšlet bych si netroufl). Pokud byl vznesen požadavek na doložení zdroje (to neznamená, že zdroj neexistuje, pouze že třeba nebyl výslovně uveden), tak jsem zdroj doložil, vyjma jednoho případu, kdy tak ještě ve lhůtě učiním. NKP 26. 11. 2010, 14:11 (UTC)

Fond pojištění vkladůEditovat

Dobrý den, naše společnost spravuje webové stránky Fondu pojištění vkladů. Od ředitelky Fondu, Ing. Renáty Kadlecové, jsme obdrželi bohatý materiál popisující podrobně činnost Fondu a jeho historii, s požadavkem, abychom jím nahradili Pahýl na Wikipedii, který o Fondu nyní na stránce je. Nebude vám kompletní změna stránky vadit? Děkuji. Svist21 24. 3. 2011, 09:34 (UTC)

Dobrý den, myslím, že se obracíte na nesprávnou osobu. Já jsem pouze poslední z řady těch, kdo dotyčný článek editovali. Články je možné editovat bez zřetele k těm, kdo článek editovali v minulosti, avšak je třeba dodržet určitá pravidla; blíže o nich v uvítání, které napíšu do Vaší diskuse. V tomto případě upozorňuji zejména dvě věci: 1) Je třeba, aby článek byl psán encyklopedickým stylem, tj. nejsou přípustné žádné chvalozpěvy a reklama. 2) Je třeba také dát na to, aby článek nebyl zbytečně podrobný, protože se v něm mají uvádět jen encyklopedicky významné informace, a aby článek nebyl neúměrně dlouhý. NKP 31. 3. 2011, 08:07 (UTC)