Ad "Pokud se ovšem NK buňka setká s buňkou, která tyto komplexy postrádá, je okamžitě zničena. Buňky bez těchto komplexů totiž bývají nádorové či napadené virem."

Nejsem imunolog, ale při simulacích nespecifické imunity na CompSci škole jsme vycházeli z předpokladu, že buňky bez MHC komplexu jsou například cizorodé bakterie. Proto by výše uvedená věta měla znít

"Pokud se ovšem NK buňka setká s buňkou, která tyto komplexy postrádá, je okamžitě zničena. Buňky bez těchto komplexů totiž bývají cizorodé, nádorové či napadené virem."