Diskuse ke kategorii:Rakousko-Uhersko

Skloňování

editovat

U kategorií bychom se měli domluvit na skloňování. Podle ÚJČ ([1]) je přípustné jak skloňování obou slov, tj. 2. p. Rakouska-Uherska, tak i skloňování pouze posledního slova, tj. 2. p. Rakousko-Uherska. V kategoriích bychom ale měli používat jen jeden způsob, abychom při zařazování nemuseli stále přemýšlet, kterému způsobu dal zakladatel kategorie přednost. Já dávám přednost skloňování obou slov. Co ostatní? --Beren 7. 3. 2009, 17:09 (UTC)

Já se také přikláním k první variantě, tady skloňování obou slov.--Bosquete 7. 3. 2009, 17:18 (UTC)
Souhlas, obě slova.--Tchoř 7. 3. 2009, 17:33 (UTC)

Ok, zatím budu nově zakládané kategorie dělat podle této varianty. Později se kategorie sjednotí roboticky podle toho, jaká verze zde v diskusi převáží. --Beren 7. 3. 2009, 17:39 (UTC)

Já se přikláním jednoznačně ke druhé variantě. Také neříkáme "rakouský-uherský", ale jen "rakousko-uherský", ani jsme nežili v "Českuslovensku". --ŠJů 15. 10. 2009, 12:13 (UTC)
Přídavné jméno je odvozené od základního tvaru, takže je nesmysl z toho zpětně něco vyvozovat o skloňování tohoto tvaru. A Československo je specifické tím, že byl politický zájem na tom, aby tam pomlčka nebyla, aby se dalo prezentovat, že existuje společný národ československý. Takže ten název opravdu ustrnul i v běžném užívání v bezpomlčkové podobě a pak se samozřejmě zvlášť skloňovat nemohlo. Nic z toho se netýká Rakouska-Uherska. --Beren 15. 10. 2009, 16:33 (UTC)
Přídavné jméno je odvozené od základního tvaru substantiva, a tudíž z něj lze relevantně usuzovat, který je základní tvar původního substantiva a která jeho část při odvozování jiných tvarů podléhá flexi. Rozhodně není nesmysl z tvaru přídavného jména vyvozovat něco o skloňování původního substantiva – i když tím samozřejmě nelze vyloučit nějaké výjimky nebo dublety. Spíš by bylo relevantní namítnout, že ta koncovka první části v adjektivním tvaru ve skutečnosti nesvědčí o neohebnosti první části jména (jak jsem předpokládal), ale je jen náhodou shodná s koncovkou substantiva v nominativu, protože pokud se obec jmenuje Zlatníky-Hodkovice, tak od ní adjektivum zřejmě bude zlatnicko-hodkovický, nikoliv zlatníky-hodkovický a od Papua-Nová Guinea zřejmě bude papuo-novoguinejský (nebo papuánsko-novoguinejský?). Jakpak teď asi skloňují Česko-Slovensko Slováci, když už se zpětnou platností změnili pravopis? --ŠJů 15. 10. 2009, 23:54 (UTC)
Děkuji za zajímavou argumentaci, možnost náhodné shody tvaru mě také vůbec nenapadla.
Z hlediska původního účelu této diskuse jen podotýkám, že dle jazykovědců jsou obě varianty rovnocenné, šlo jen o to, nějakou z nich zvolit, vyřešit problém, kdy každá kategorie měla název v jiné variantě, což nevypadalo dobře. K onomu robotickému sjednocení kategorií a názvů již došlo – problém byl vyřešen sjednocením na variantě skloňování obou slov. Prosím, dokud se nedosáhne opačného konsenzu, přidržme se zvolené varianty. --Beren 16. 10. 2009, 07:31 (UTC)
Zpět na stránku „Rakousko-Uhersko“.