Diskuse ke kategorii:Účetnictví

Aktivní diskuse

Účetní dokumentyEditovat

Navrhuji zrušit podkategorii "Účetní dokumenty" z těchto důvodů:

  1. takový odborný termín v účetnictví neexistuje (používá se termín účetní doklad)
  2. jízdní doklady (a různé slevové karty Českých drah), které jsou zde uvedeny mají opravdu velice volný vztah k účetnictí (podívejte se pod čím je vedena letenka na anglické wikipedii).

Stručně řečeno - tato podkategorie dělá ostudu české Wikipedii u všech, kteří aspoň trochu něco vědí o účetnictví. Lre 19:56, 6. 1. 2008 (UTC)

Pakliže některé typy dokladů o vyúčtování ceny nebo dokladů o zaplacení nespadají do zákonného termínu "účetní doklad", je to spíše důvodem k tomu, aby kategorie Účetní dokumenty jako obecnější kategorie zůstala zachována.
Zařazení letenky v anglické Wikipedii je opravdu ostudné (což je vidět i na tom, že tam navrhují sloučení s článkem en:Ticket (admission), který je zařazen do zcela jiných kategorií). V angličtině třeba, zdá se, vůbec nemají pojem odpovídající našim pojmům jízdenka nebo jízdní doklad (pro jistotu upozorňuji, že cestovní doklad v základním významu znamená něco zcela jiného a jízdní doklad je cestovním dokladem jen ve velmi rozšířeném významu). V češtině zase nemáme žádný pojem odpovídající anglickému Ephemera. My Češi díky odlišné tvorbě klíčových pojmů máme šanci pochopit, že letenky s jízdenkami, popřípadě vstupenkami, účtenkami a podobně mají cosi společného, a sice to, že jsou mimo jiné dokladem o zaplacení. Tedy dokladem o účetní operaci, třebaže možná ne dokladem postačujícím pro některé účely. --ŠJů 17:32, 11. 1. 2008 (UTC)

Přenesená diskuseEditovat

Diskuse přenesena z Wikipedista diskuse:Lre#Účetní dokumenty. --ŠJů 17:32, 11. 1. 2008 (UTC)

Zdravím. Domnívám se, že vyřazení kategorie Účetní dokumenty z kategorie Účetnictví bylo jednoznačnou chybou. Rovněž vyřazení kategorie Kategorie:Jízdní doklady z kategorie Účetní dokumenty nebylo šťastným řešením, protože typický jízdní doklad je především dokladem o zaplacení jízdného (popřípadě o zproštění povinnosti platit jízdné), což jsou skutečnosti, které do značné míry do účetnictví spadají. Pokuste se, prosím, při zásazích postupovat uváženěji, zejména u obtížně vratných změn – uklízení kategorií stylem lehkomyslného vyhazování a "zametání pod koberec" není moc platné. --ŠJů 01:29, 11. 1. 2008 (UTC)

Diskuse přenesena z Wikipedista diskuse:ŠJů#účetní dokument. --ŠJů 17:32, 11. 1. 2008 (UTC)

Milý příteli,

účetní jednotka (podnik) účtuje o účetních případech (např. doprava zaměstnace z pracoviště A na pracoviště B) tak, že na základě účetního dokladu (výdajový pokladní doklad) provede účetní zápis (MáDáti-náklad 49,50 Kč/Dal-výdej 49,50 Kč) do účetní knihy (účetní deník).

Tvoji jízdenku použije účetní jednotka pouze jako přílohu účetního dokladu. Přílohu, která věrohodně dokládá uskutečnění účetního případu.

Termín účetní dokument účetnictví nezná - ostatně viz diskuze na stránkách kategorie Účetnictví.

Jistě nyní chápeš, proč mi tato kategorie (účetní dokument) vadí.

--Lre 16:57, 11. 1. 2008 (UTC)

„Účetnictví“ nic znát nemůže, protože jaksi není rozumnou bytostí. Mluvíme tedy zřejmě o nějaké konkrétní terminologii, která je předmětem nějaké konkrétní učebnice, teorie, možná nějakého konkrétního zákona popisujícího nějakou konkrétní povinnost nebo vztah. Slova v nich použitá jistě mohou mít mimo tento rámec širší význam. Mám pocit, že popisuješ jen doklady, jimiž podniky mohou vykazovat účetní případy úřadům. Účetním dokladem ovšem rovněž může být doklad, jímž dodavatel služby či jiného zboží dokládá výpočet ceny a její zaplacení odběrateli - zákazníkovi. Ostatně je-li jízdenka přílohou jiného účetního dokladu, pak i proto patří do kategorie Účetní doklady. --ŠJů 17:11, 11. 1. 2008 (UTC)

Konec přenesené části diskuse.

PokračováníEditovat

Nic ve zlém: nerad bych, aby se tato diskuze změnila v dokazování, kdo ví lépe, co ten který pojem znamená (konkrétně tedy pojmy „účetní dokument“ nebo „účetní doklad“). Podle mě, ať si každý upravuje, to heslo a ty kategorie, o kterých je přesvědčen, že jim dokonale rozumí.
Já osobně nevím, co je účetní dokument. Z kategorie účetnictví jsem ho ale odstranil proto, že mi přišlo, že mám dostatečné znalosti o účetnictví, ale přesto jsem se s tímto slovním spojením dosud nesetkal. No, a vzhledem k tomu, že v kategorii účetnictví chybí mnohem zásadnější termíny a kategorie (jejichž význam je již léty vycizelovaný a -alespoň podle mého názoru- o něm nemůže být sporu), nepřišlo mi vhodné, aby tato podkategorie byla v kategorii účetnictví. Nicméně pokud jsi o správnosti této kategorie přesvědčen, radši ji se skřípěním zubů v účetnictví strpím, než abych vedl diskuzi na téma co „účetní dokument“ je nebo není a kam patří.
Jsem však přesvědčen, že kdyby se daná kategorie „mohla“ dát pryč z kategorie účetnictví a třeba nazvat nějak jinak nebo zrušit, tak by to tématu účetnictví prospělo. -- Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Lre (diskusepříspěvkybloky) 00:07, 12. 1. 2008 (CE(S)T)

Snad se shodneme na tom, že jízdenka (abychom zůstali u nejtypičtějšího případu jízdního dokladu) je dokladem. Zároveň ovšem je i dokumentem, alespoň můj Slovník spisovné češtiny slova doklad a dokument v základním obecném významu vykládá jedno druhým, tedy jako synonyma. A co dokládá? Typicky a zpravidla dokládá především zaplacení jízdného: z toho pak teprve druhotně vyplývá, že jízdenkou lze za určitých okolností prokazovat právo na přepravu či vznik přepravní smlouvy, nebo že tento doklad může být zároveń i daňovým dokladem. Podle účelu platby samozřejmě jízdenka patří do nějaké kategorie v rámci dopravy a přepravy. Ale podle povahy dokladu - tedy podle toho, že jde o doklad o zaplacení, patří nepochybně i do nějakých kategorií, které se týkají jednak placení a za druhé dokladů a dokumentů. Který obor se zabývá placením a dokladům o placení? Mýlím se hodně, když si myslím, že účetnictví? --ŠJů 23:45, 11. 1. 2008 (UTC)

ODPOVĚĎ: mýlíš se. Velice zjednodušeně: proč vedu účetnictví? Protože chci zaznamenat určitý skutek a to proto, abych tyto moje záznamy pak přetransformoval do informace, která mi bude užitečná při mém rozhodování. (z tohoto důvodu by podniky vedly účetnictví, i kdyby to neměly nařízeno). To znamená, že placení a doklady a všechno to kolem, to je účetnictví přirozeně velmi blízké, ale není to úplně to "o čem to je".
Dokladů (účetních dokumentů?) o tom, že se nějaký skutek stal může být nepřeberné množství (od čestného prohlášení přes jízdenku po vytištěný email) a pro zaznamenání některých dějů (například zastarávání stroje) je téměř nemožné nějaký doklad (který by toto skutečnost doložil) najít. Přesto je tato skutečnost zaznamenána.--Lre 23:19, 12. 1. 2008 (UTC)
Nějak se mi nezdá, že bys byl odpověděl úplně k věci a že bys mi vysvětlil, v čem že se údajně mýlím. Jízdenka je dokladem o zaplacení jízdného včetně DPH (poté někdy je také dokladem o přijetí plnění, tedy o absolvování jízdy). Je tedy dokladem o "účetním případu", tedy účetním dokladem. To nepopíráš? Skutečnost, že některé údaje jsou z tohoto účetního dokladu opisovány (zaznamenávány) do nějakého dalšího účetního dokladu, který má zase trochu jiný účel, na tom přece nic nemění. Můžeš snad něčím doložit, že ten prvotní doklad, tedy jízdenka, účetním dokladem není? --ŠJů 04:39, 13. 1. 2008 (UTC)
Pokud za účel účetních dokladů považuješ jen to, aby ti pomohly při rozhodování o dalších aktivitách, tak to myslím, že jsi sekundární účel nadřadil primárnímu, který jsi úplně zapomněl zmínit. Primárním účelem těch dokladů přece je, abys měl ať už pro potřebu sporu nebo pro účely vlastní orientace k dispozici údaje i důkazy o tom, co se již stalo. --ŠJů 04:39, 13. 1. 2008 (UTC)

Pokud to není účetnictví, tak jistě nějaký blízký či zastřešující obor – a ten, kdo dokonale rozumí účetnictví, by měl spolehlivě vědět, který blízký obor by to byl. A měl by vědět, jaký je obecný název pro jízdenky, vstupenky, stvrzenky o zaplacení nákupu atd. Víš, nebo ne? A pokud nevíš a neznáš, uměl bys tyto dokumenty nějak souhrnně nazvat? --ŠJů 23:45, 11. 1. 2008 (UTC)

ODPOVĚĎ: Vím, jsou to „doklady“ - tyto "papírky" zjevně dostaneš proto, aby ti doložily určitou skutečnost (že jsi byl v divadle, svezl ses metrem, a případně si za to něco zaplatil). Jejich souvislost s účetnictvím je (při troše fantazie) analogická svitku papiru v historii.--Lre 23:19, 12. 1. 2008 (UTC)
Jak vyplývá z přepravního řádu, tyto "papírky", popřípadě elektronické nosiče nebo soubory dat, kterým se říká jízdenka dostanu především proto, že dokládají zaplacení jízdného. Jak vyplývá ze zákona o DPH, tyto papírky jsou také daňovými doklady. Jsou tedy prvořadě účetním dokladem, to je jejich základní účel a smysl. Doložení, že jsem někde byl nebo použil nějakou službu, už je spíš vedlejším specifickým efektem, který z obecně závazných právních předpisů ani nevyplývá: obecně je možné si zakoupit jízdenku a vůbec ji nepoužít a obecně je možné, že se na jízdenku její použití vůbec nevyznačuje. --ŠJů 04:39, 13. 1. 2008 (UTC)

Ještě bych měl jeden dotaz pro vyjasnění pojmů: vejde se do tvého pojmu účetnictví způsob, jakým si já jen pro svou vlastní potřebu eviduji své příjmy a výdaje? Třebaže si to dělám jen podle svých vlastních pravidel? Nebo nazýváš účetnictvím jen takovou dokumentaci, která je vedená povinně podle zákona a podle požadavků zákona? --ŠJů 23:45, 11. 1. 2008 (UTC)

ODPOVĚĎ: Ano určitě (viz výše). Je to něco jako "domácí lékař" - do medicíny to sice patří, ale doktoři nad tím tak trochu ohrnují nos.--Lre 23:19, 12. 1. 2008 (UTC)
Alespoň tak. Bavíme se tu o vymezení pojmů a o definicích, ne o nějakých sympatiích či vkusu. Jestli se ti jízdenky líbí a jestli splňují tvá přání a představy, to vůbec nemá mít vliv na to, jsou-li to účetní doklady. --ŠJů 04:39, 13. 1. 2008 (UTC)

Ještě bych upozornil, že editovat v oborech, o kterých si člověk myslí, že o nich má "dostatečné znalosti", může být ošidné. Články na Wikipedii by neměly být založeny na tvrzeních, která autor jakožto "zasvěcenec" považuje za samozřejmá, ale měly by být doloženy zdroji tak, aby autorův úhel pohledu nehrál v konečné podobě článku podstatnou roli. Pokud bych si já myslel, že mám dostatečnou znalost, že kocouři jsou černí, protože jsem jiné kocoury nikdy neviděl a ve škole jsem se učil, že všichni kocouři jsou černí, tak musím umět najít a uvést i zdroje, které píší o mourovatých nebo dokonce bílých kocourech, a dokonce i existenci černých kocourů musím doložit natolik věrohodnými a významnými zdroji, aby se takový čtenář, který zatím znal jen bílé kocoury, nemusel spoléhat na mou osobu, ale mohl si dohledat uvedený nezávislý zdroj o černých kocourech. Ber tedy existenci jízdenek jako takového bílého kocoura, kterého by sis do tvých představ o účetnictví měl umět někam zařadit :-) --ŠJů 23:45, 11. 1. 2008 (UTC)

ODPOVĚĎ: to mi je naprosto jasné (ať žije pozitivismus).--Lre 23:19, 12. 1. 2008 (UTC)

Poslední slovoEditovat

Toto je můj názor a moje poslední slovo na kategorii účetní dokument:

Účetní doklad je termín z finačního účetnictví a je známo co znamená (jeho definice vyplývá např. ze zákona o účetnictví, ale i jiných textů pojednávajících o účetnictví, ale i terminologie používané v účtárnách podniků).

Účetní dokument není odborný termín z oboru účetnictví. Je to slovní spojení (něco jako modrá obloha). Tedy dovozuji, že účetní dokument je dokument používaný v účetnictví.

--Lre 20:59, 17. 1. 2008 (UTC)

Takové „finanční účetnictví“, které si neumí do svého systému zařadit nejen pojem účetní dokument, ale dokonce ani běžné doklady o zaplacení a o podobných účetních operacích, je hodně divné finanční účetnictví. To nejspíš nejde o finanční účetnictví, ale o nějakou konkrétní učebnici či spíš o svérázný výklad nějakého nepříliš důvtipného, ale o to přísnějšího pedagoga z nějaké "prestižní" střední školy. Asi jako by byla hodně divná taková meteorologie, která by nedokázala pojmenovat a zařadit pojmy jako modrá obloha. Naštěstí znám samé rozumné meteorology, kteří nejen znají svoji odbornou terminologii, ale také nezapomněli česky, takže s modrou oblohou problém nemají. --ŠJů 04:44, 19. 1. 2008 (UTC)
Zpět na stránku „Účetnictví“.