Diskuse k Wikipedii:CEE Spring/Polsko v druhé světové válce

Přidat téma
Aktivní diskuse

Po přečtení dnešního oznámení musím s lítostí říci, že jsem se hluboce mýlil ve slušnosti celé soutěže CEE Spring/Polsko v druhé světové válce a její Poroty. Změna pravidel 50 hodin před koncem mi nepřijde férová, sportovní ani čestná, jelikož soutěžící (mne zahrnujíc) do této chvíle pracovali s předpokladem, že soutěž skončí právě s koncem akademického roku.

Někteří z nás mají již na 2 měsíce o které byla soutěž z rozhodnutí Poroty prodloužena již jiný (pracovní) program, který jim nebude účast umožňovat, a tudíž veškerá práce, kterou na projektu odvedli přijde, s ohledem na jakoukoliv možnost získání cen, vniveč.

Jednání Poroty považuji za stín vrhající na dobré jméno Polského institutu v Praze a celého spolku Wikimedia Česká republika jako takového. Namísto motivace nových wikipedistů psát články jejich jednání spíše vnuká pochybnost, zda-li soutěž nebyla od začátku koncipována jako neférová.

Dnes hluboce lituji několika stovek hodin strávených překlady, úpravou, doplňováním a kódováním nových, již česky psaných článků. A hluboce lituji též toho, že jsem ještě před několika hodinami byl naivně rozhodnut psát o tématu soutěže pro projekt Wikimedia články i po jejím konci.

Rád bych také upozornil, že soutěž probíhá na území České republiky a jako taková podléhá jejím právním předpisům. § 2887 NOZ totiž jasně stanoví, že:„Přislibuje-li se odměna vypsáním ceny za výkon co možná nejlepší, je veřejný příslib platný, uvede-li se v něm také doba, po kterou se lze o cenu ucházet.“

Je samozřejmostí, že soutěž CEE Spring/Polsko v druhé světové válce musí splňovat podmínky dle § 2887 občanského zákoníku, jelikož se jedná o veřejný příslib, jehož nutnou součástí je i určení doby, po kterou se lze o cenu ucházet. Doba je podstatnou součástí tohoto zákona, zejména proto, aby nebylo možné ji ze strany přislibujícího protahovat. Je tím tedy ošetřen právě tento případ a jemu podobné.

Proto mám za to, že změnu této doby (doby, která je pro tento druh "soutěže" naprosto elementární) lze považovat za odvolání původního veřejného příslibu a vznik nového. Odvolání však podle § 2888 není možné, protože pro to nenastaly žádné důvody a i kdyby tomu tak bylo, pak dle 2. odstavce § 2888 tomu, kdo podmínky před odvoláním alespoň částečně splnil, náleží přiměřené odškodnění.

Věřím, že neznalost práva ze strany členů poroty bude napravena a datum ukončení soutěže bude navráceno na 15. června 2015, jak tomu má být (a jinak ani být dle zákonů ČR nemůže). Marginální spory mající jádro v neznalosti práva končí v naprosté většině případů pravomocným rozsudkem hned v 1. instanci, z toho důvodu bohužel nemohu sloužit, co se relevantního judikátu týče.

Věřím a pevně doufám, že se opravdu jedná pouze o neznalost, která je napravitelná. Pokud by se totiž mělo jednat o cokoliv jiného, pak vzhledem k úsilí, které jsem do soutěže vložil, zvážím odbornou právní pomoc.

Se vřelým pozdravem

(JanCharvat.01 (diskuse) 13. 6. 2015, 01:28 (CEST))

Oznámení o výsledcích soutěžeEditovat

Vážení a milí účastníci soutěže CEE Spring, kola "Polsko v druhé světové válce". V souvislosti s pravidly jsem se rozhodl za porotu soutěže oznámit po pečlivé analýze podle pravidel vítěze. Jedná se o následující účastníky:

  • Jan Charvát – první cena

V souvislosti s partnerem soutěže (Polským institutem) bylo rozodnuto v 2.-5 místě udělit následující ceny:

  • Ladislav Faigl, Jan Polák, Protestant, Ondřej Charvát – zvláštní ceny poroty (knižní ceny). Skutečností je fakt, že mezi prvním a dalšími místy byl značný odstup co se týče počtu editovaných hesel i objemu encyklopedického textu.

Druhou a třetí cenu podle původního plánu se partner soutěže rozhodl neudělit a nahradit ji výše uvedenými.

--Aktron (|) 19. 8. 2015, 21:24 (CEST)

Vrátit se na projektovou stránku „CEE Spring/Polsko v druhé světové válce“.