Diskuse:Víceleté gymnázium

Přidat téma
Aktivní diskuse

V tom oznacovani je docela zmatek - u nas na gymplu jsme meli Kvartu a Oktávu, ale taky Quintu ... divne

My jsme měli všechno latinsky...--Mince 08:29, 11. 8. 2006 (UTC)

POV ohledně preference vzdělání napříč politickým spektremEditovat

Tohle nemá nic společného s politickým spektrem, ale s groteskními tradicemi konzervativního systému, jelikož víceletá gymnázia jsou víceméně výdobytkem historie (střední Evropy) a funkci škol pro žactvo s vysokou inteligencí suplují většinou soukromé speciální školy (ať už 4-leté, 8-leté, či 12-leté) zřizované podnikateli, kteří si uvědomují potenciál a budoucí využití takových lidí. Tyto školy pak také mají velmi vysokou kvalitu vybavení a pedagogického personelu, stejně jako kvalita žactva, což jak sami víme, je u mnohých našich víceletých (standardních čtyřletých) gymnázií velmi tristní a mnohdy pokulhává i za kvalitou lepších středních průmyslových škol. Viz zdroj níže (přidám do článku). A sám z vlastní zkušenosti vím (zdroj nemám, ale lze si snadno dohledat, viz skupiny na Facebooku zakládané jako odpor proti vyúce různých předmětů, či dokonce snaha o jejich zrušení, které má student takového gymnázia ovládat), že jsou i tací, kteří jsou schopni propadnout v sekundě z elementární matematiky, což vzhledem k tomu, že žijeme s premisou, že na víceletá gymnázia chodí nejchytřejší ze všech, je velmi legrační až popuzující, protože se jedná o stěžejní předmět.

http://zpravy.idnes.cz/uroven-osmiletych-gymnazii-klesa-prestavaji-byt-elitnimi-skolami-108-/studium.asp?c=A100816_211537_studium_vel

Pokud někdo neumí číst grafy, neměl by dělat sociologa ani novináře. Se na ty grafy proboha podívej. 78.128.191.43 5. 7. 2021, 07:16 (CEST)

Nicméně by IMHO nebylo dobré uvádět přímo v článku politickou, či kulturní preferenci daňových poplatníku dané země, protože pak článek vyznívá jako kdyby tahle skupina se zastávala či distancovala od tohoto subjektu jen pro to, že je zastáncem tohoto či onoho politického směru, protože nic není černobílé a třeba v USA si pravicová a hle dokonce konzervativní komunita (výjimka stvrzuje pravidlo) nestěžuje na současnou konsistenci K12 systému veřejného amerického školství, mluvíme-li o primárním a sekundárním vzdělávání. Jiný kraj, jiný mrav. 82.114.202.102 12. 9. 2010, 09:18 (UTC)

Tažení ČSSD proti víceletým gymnáziím je fakt. Soukromé střední školství má v ČR, až na pár výjimek, mimořádně špatnou pověst. Jednou z příčin odlivu kvalitních studentů z víceletých gymnázií v současné době je fakt, že míst na nich zůstavá zhruba stejně, ale narozených dětí od konce 70. let postupně ubývá. Menší konkurence tak logicky vede k nižší kvalitě vybraných. Ohledně levicovosti, tak antielitářské argumenty jsou ve veřejné diskusi opravdu časté [1], naopak v českém prostředí víceletým gymnáziím tradičně fandí středo-pravicové a pravicové strany. Srovnání s USA a K-12 je mimo mísu, jelikož tam základní dělící linie jsou veřejné školy a školy soukromé, které poskytují zpravidla kvalitnější vzdělání a navíc v mnohých státech federace chrání slušné děti před obtěžováním ze strany spolužáků z některých skupin v americké populaci hojně zastoupených. --Dezidor 12. 9. 2010, 10:31 (UTC)
Zpět na stránku „Víceleté gymnázium“.