Diskuse:Třetí termodynamický zákon

Přidat téma
Aktivní diskuse

Systém v teplotě absolutní nulaEditovat

Článek hovoří o systému o teplotě absolutní nula. Já však porozuměl, že žádný systém v absolutní nule být nemůže. Víte k tomu někdo něco? --Daniel Polanský 16:14, 8. 11. 2006 (UTC)

Článek není poskládán zrovna šťastně, ale v současné chvíli mě nenapadá jak bych ho přepsal. Nicméně článek je vcelku fakticky správně. Jde o to, že prakticky nejde absolutní nuly dosáhnout v konečném čase. Avšak to nám nebrání se dostat poměrně blízko takovému bodu a zkoumat vlastnosti látek se snižující se teplotou, a tehdy máme samozřejmě možnost ověřit, že entropie klesá k nule na základě přímého měření. Teoreticky samozřejmě můžeme o takové teplotě uvažovat, ostatně je to teplota, kdy má systém nejmenší možnou energii a dá se k ní dostat libovolně blízko (samozřejmě v rámci technických mezí), a pak je možné pro formulaci tvrzení použít pojem systému při absolutní nule.
Luinar 02:58, 10. 12. 2007 (UTC)
Článek není přesný, respektive formulace je velmi zavádějící. Důležitý je fakt, že entropie při klesající teplotě konverguje k jedné pevné hodnotě S0 a to nezávisle na jakýchkoliv ostatních parametrech. S0=0 je konvenční volba ospravedlněná statistickou fyzikou (empiricky není hodnota entropie nikdy přímo pozorovatelná, pouze její změny a to nepřímo). Alternativně lze tento fakt charakterizovat limitním vymizením parciálních derivací entropie podle všech možných parametrů.

Snížení teploty vyžaduje odebrání tepla, což vždy vyžaduje změnu entropie. Obvykle se takového procesu dosahuje změnou vnějších parametrů, na kterých entropie závisí. To však není možné okolo nuly, kde se entropie nemění podle žádného z parametrů. Třetí TD zákon tedy nemluví o absolutní nule, ale o okolí absolutní nuly.

78.80.5.87 2. 9. 2013, 16:55 (UTC)
Zpět na stránku „Třetí termodynamický zákon“.