Diskuse:Svatava Kysilková

Přidat téma
Aktivní diskuse

Svatava Faifrová-KysilkováEditovat

Přejmenování (přesunutí) stránky s názvem Svatava Faifrová-Kysilková na nový název Svatava Kysilková a vysvětlení, které provedl Wikipedista:Jowe je v rozporu s názvem a obsahem článku na wikipedii, který vychází z oficiální dokumentace jak ÚV ČSTV a Československé basketbalové federace, tak České basketbalové federace, což je dokumentováno takto:

  • Obsah knihy v tomto článku na wikipedii uvedené v části Reference 1: Ing. Pavel Šimák: Historie československého basketbalu v číslech (1932-1985), Basketbalový svaz ÚV ČSTV, II. část (1985-1992), Česká a slovenská basketbalová federace, část II., k níž závěr napsal generální sekretář ČSBF (České a slovenské basketbalové federace) - březen 1993
  • Čestné listiny zasloužilých mistrů sportu a Čestné listiny mistrů sportu (str. 3): Faifrová-Kysilková Svatava, dat. nar. 19.12.64, Sparta Praha
  • Reprezentace ženy – kompletní konečná evidence k 31.12.1992 (str. 106): 16. Faifrová-Kysilková Svatava, roč. nar. 64, reprez. 1984-89 168 zápasů
  • Konečný stav klubu ligových střelců ve federální I. lize žen (str. 127): Svatava Faifrová-Kysilková nar. 1964 82/83 – 89/90 2152 bodů
  • Vyberte českého basketbalistu století, 22. května 2001, web sport.idnes.cz - Vyhlásila Česká basketbalová federace, v oficiálním seznam je uvedena také Faifrová-Kysilková Svatava (1964)

Článek na wikipedii s názvem Svatava Faifrová-Kysilková dokumentuje sportovní kariéru hráčky a byl tedy publikován zcela v souladu s výše uvedenými oficiálními dokumenty. Doporučuji proto, aby do obsahu článků nebylo zasahováno ze strany osob, které nemají příslušné oficiální sportovní informace. Není oprávněno měnit oficiální sportovní dokumenty. Ze shora uvedeného tedy plyne, že přejmenování (přesunutí) této stránky na nový název Svatava Kysilková, které provedl Wikipedista:Jowe, nebylo oprávněné. Hanak5 (diskuse) 20. 10. 2015, 11:24 (CEST)

Výše uváděná Ivana bude nejspíš omyl. Píšete, že článek na wikipedii s názvem Svatava Faifrová-Kysilková dokumentuje sportovní kariéru hráčky, můžete tedy doložit, že v průběhu své aktivní kariéry se jmenovala Faifrová ? Podstatnější pro název článku na Wikipedii je však to, v jaké podobě se vyskytuje její jméno většinově ve věrohodných zdrojích. Nelze žádný zdroj upřednostňovat. Také bych mohl argumentovat, že Český olympijský výbor ji uvádí jako Kysilkovou a není možné měnit oficiální sportovní dokumenty. Takto to však na Wikipedii nefunguje. --Jowe (diskuse) 20. 10. 2015, 11:52 (CEST)
Upozornil bych, že hráčkám basketbalu oficiálně nepřiděluje jména Česká basketbalová federace (samotná tato myšlenka je úsměvná). Oficiální jména registruje matriční úřad. Je-li (nebo bylo-li někdy v minulosti) úředním jménem dotčené paní "Faifrová-Kysilková", jistě nebude problém to doložit a, aniž bych chtěl nějak předjímat jeho reakci, ze strany kolegy Joweho akceptovat.--RPekař (diskuse) 20. 10. 2015, 12:00 (CEST)
Rád ale také upozornil, že úřední jméno zapsané na matrice nemusí být shodné s názvem článku na Wikipedii. Viz třeba dámy Veronika Stropnická nebo Hana Zaňáková. --Jowe (diskuse) 20. 10. 2015, 12:09 (CEST)
Ovšem, v tom jsme zajedno. Má poznámka směřovala jen k otázce, které jméno lze považovat za „oficiální“. V případě Veroniky Stropnické je ostatně „Veronika Žilková“ její úřední jméno, jen bývalé, a je to jméno, pod kterým působila po většinu své kariéry v profesi. To je obdobné v případě sportovkyň, byly-li aktivní převážně pod dívčím jménem. Alespoň u recentních českých osobností by však bylo obtížné přijmout jako rozhodující jméno, kterým se samy nikdy neoznačovaly.--RPekař (diskuse) 20. 10. 2015, 13:12 (CEST)

Vyjádření v diskusi od Wikipedista:Jowe a Wikipedista:RPekař postrádají vhodnou a odpovídající logiku k názvům článků, jejichž obsahem je osobnost a sportovní kariéra hráček basketbalu (ale např. nikoliv jedna účast na olympijských hrách = jedna část kariéry hráčky, ani o přidělování jmen hráčkám na matrice, dvojitá příjmení atd.) a dále vyjádření nejsou v souladu s citovanými oficiálními sportovními dokumenty a publikacemi, které jaksi přehlížíte. Patří mezi ně také dvě knihy uvedené v článku v části Reference pod čísly - 2/ J. Gacík: Kronika Československého basketbalu, 3/ J. Bažant, J. Závozda: Nebáli se své odvahy, Československý basketbal v příbězích a faktech, Nakladatelství Olympia, 2014, dále ještě další zdroje, které se týkají celkové osobnosti a kariéry hráčky. To dokumemtují např.

Shora uvedená rozhodnutí, dokumety resp. publikace a web stránky jsou tedy "věrohodné zdroje" a jsou v souladu se způsobem označení hráček ve sportovních dokumentech, v Síni slávy basketbalu, v periodickém tisku, na webu a také na wikipedii, kde jsou zaměřeny u významných hráček basketbalu na jejich sportovní osobnost a kariéru, proto označení hráček a názvy článků jsou použity tak, aby byly pro veřejnost srozumitelné. Rozhodující je pochopení a logika problematiky. Doporučuji, aby do názvů a obsahu článků nebylo zasahováno ze strany osob, které nemají příslušné oficiální sportovní informace. Oceňuji Vaši pomoc, která ale nemůže být v rozporu s dokumenty basketbalu, které se týkají celé osobnosti a kariéry hráček, včetně udělených vyznamenání a sportovních ocenění. == Hanak5 (diskuse) 21. 10. 2015, 15:40 (CEST)

Zde diskutujeme o Svatavě Kysilkové, tak nevím proč zde argumentuijete odkazy na jiné hráčky. Zůstaňme u Kysilkové a pro začátek můžete doložit to, co jsem psal v předešlém příspěvku, tedy doložte, že v průběhu své aktivní kariéry používala příjmení Faifrová. Neustálým omíláním údajných oficiálních sportovních dokumentů ničeho v tomto sporu nedosáhnete. --Jowe (diskuse) 21. 10. 2015, 19:00 (CEST)
Zpět na stránku „Svatava Kysilková“.