Diskuse:Správce daně

Přidat téma
Na této stránce nejsou žádné diskuse.

Pokusil jsem se opravit některé nepřesnosti, které podle mého názoru článek obsahoval. Závěrečnou část textu jsem vypustil - spíše patří do článku o daňovém řízení a také nebyla úplně přesná. Např. není pravda, že by platební výměr správce daně nabýval právní moci převzetím oprávněnou osobou, právní moci nabyde až po uplynutí lhůty k odvolání, ne-li toto podáno, avšak odvolání v daňovém řízení zásadně nemá odkladný účinek, tj. i nepravomocné rozhodnutí je vykonatelné a daňový subjekt musí daň zaplatit. Takový výklad ale patří spíše do článku o daňovém řízení. --Radek Bartoš 14:23, 16. 11. 2006 (UTC)

Zpět na stránku „Správce daně“.