Diskuse:Proteosyntéza


Sloučení

editovat

Navrhuji sloučit s článkem translace, protože nejčastěji je proteosyntéza synonymizována s termínem translace. Oba pojmy se překrývají a není vhodné mezi nimi hledat nějaké jemné významové odstíny.--Vojtech.dostal 12. 2. 2011, 07:55 (UTC)

nesouhlasím. jak je dobře napsáno v anglické verzi, tahle synonymizace není přesná - proteosyntéza je komplexní, vícekrokový proces (zahrnuje i regulaci či posttranslační úpravy), kdežto translace je "jen" její podčástí (proces překladu mRNA > protoprotein). Regis 16. 4. 2011, 13:13 (UTC)
Tak oni do proteosyntézy zahrnují třeba i transkripci, což o to, já jsem to schopen akceptovat, ale pokud si pamatuji, tak jsem nikdy neviděl zdroje, jež by takové pojetí zastávaly. Ale posttranslační úpravy chápu, ty opravdu zřejmě patří do translace - ale kvůli tomu by možná nebylo potřeba mít samostatný článek, stačilo by takovou významovou nuanci vysvětlit v článku protein a v článku translace. --Vojtech.dostal 16. 4. 2011, 15:58 (UTC)
pravdou je, že transkripce se netýká jen RNA produktů vstupujících do proteosyntézy, takže transkripci nelze striktně uzurpovat pro proteosyntézu. když jsem si teď četl aktuální učebnice biochemie (lehninger 2005, koolman&roehm 2005) tak skutečně oni zahrnují pod pojem protein synthesis jen translaci. což ovšem také není úplně košer. řešením by bylo mít stručnou kapitolu o biosyntéze proteinů třeba v hlavním článku o proteinech, jak píšeš, na kterou budou navazovat podkapitoly o dílčích procesech. a např. v kapitole transkripce by byla část o přepisu do mRNA, tRNA či rRNA a o přepisu do jiných forem RNA, které se proteosyntézy neúčastní. Regis 19. 4. 2011, 07:55 (UTC)
Zpět na stránku „Proteosyntéza“.