Diskuse:Promlčení

Aktivní diskuse

LiteraturaEditovat

Prosím, bylo by možné zkontrolovat a příp. upřesnit odkaz na literaturu (Knapp, Pohl)? Podle uvedených údajů ji nemohu nalézt ani v katalogu NK... Jinak díky za výrazné zkvalitnění článku. --Shlomo 3. 7. 2011, 18:10 (UTC)

ISBN je 978-80-7357-466-6. Celé dílo je od Jiřího Švestky a Jana Dvořáka, ale oni to jen uspořádali. Tato konkrétní část je autorstvím Knappa, doplněné a aktualizované JUDr. Tomášem Pohlem. Ale díky za upozornění, doplním tam editory. fext 3. 7. 2011, 18:14 (UTC)
Doplnil jsem citační šablonu, teď už by dohledání neměl být problém. Problém zůstává co s autorstvím - ve všech záznamech jsou jako J. Švestka a J. Dvořák uvedeni jako autoři, ne editoři - Knapp a Pohl zřejmě spadají pod "a kol.". Nevím, zda je možné je nějak zdůraznit, ale určitě ne jako autory, ztěžuje to pak dohledání zdroje a verifikaci.--Shlomo 3. 7. 2011, 19:17 (UTC)
Klidně to tak můžeme nechat, taky totiž nevím, jak by se to dalo do dané citační šablony doplnit. Takže tady jen pro informaci to, co je uvedeno přímo v knize: „Seznam autorů svazku I. prof. JUDr. PhDr. Viktor Knapp, DrSc., Dr.h.c. ve spoluautorství s prof. JUDr. Martou Knappovou, DrSc.“ (tu jsem tam omylem původně neuvedl, mea culpa), kromě nich pak ještě Alena Winterová, David Elischer, Karel Eliáš a Bohumil Havel (tito ale mají jen 4 hlavy z celkem 22, především mimo hlavu 17., kde je i promlčení). Přičemž „aktualizovali a doplnili ... JUDr. Tomáš Pohl – hlavu desátou, jedenáctou, patnáctou a sedmnáctou“. Autorství je tedy jejich, ale pokud jde o citaci, co se dá dělat. fext 3. 7. 2011, 19:30 (UTC)
No jo, jenže všechny záznamy uvádějí Švestku a Dvořáka jako autory, ne jako editory... Což by asi nemělo být, pokud opravdu jen uspořádali cizí texty a sami nic nenapsali. Pak by bylo asi na místě použít šablonu {{Citace sborníku}}.
Pokud mají v učebnici i nějaké kapitoly (třeba i v dalších dílech), tak by asi bylo vhodné uvést učebnici tak, jak je katalogizována (tedy Švestka, Dvořák a kol.) ze dvou důvodů: jednak lze předpokládat, že toto rozdělení primární odpovědnosti odpovídá dohodě spoluautorů, jednak čtenáři publikaci snadněji dohledají (v knihovnách bude řazena pod Š a ne pod K). Skutečné autory citované části pak můžeme uvést v poznámce.
Vznesu ještě dotaz v diskusi k citační šabloně, třeba nám poradí někdo zkušený v těchto otázkách...--Shlomo 3. 7. 2011, 20:36 (UTC)
Nakonec by to mohlo být takto, aby bylo zachováno autorství: KNAPP, Viktor; KNAPPOVÁ, Marta; POHL, Tomáš, Alena Winterová, David Elischer, Karel Eliáš, Bohumil Havel. Občanské právo hmotné 1. Příprava vydání Jiří Švestka, Jan Dvořák. 5., jubilejní aktualizované vyd. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2009. 3 svazky (460 s.). ISBN 978-80-7357-466-6, ISBN 978-80-7357-466-0. Hlava Promlčení, prekluze, vydržení, s. 252–261.  fext 3. 7. 2011, 19:50 (UTC)
To není moc vhodné, více než 3 spoluautoři se v citacích jmenovitě neuvádějí. Nepamatuji si, zda je to takto definováno v citační normě, ale je to podle mě každopádně rozumný limit.--Shlomo 3. 7. 2011, 20:36 (UTC)
Už jsem to v článku opravil (podle návodu k šabloně). fext 3. 7. 2011, 20:47 (UTC)

Příliš omezený popis promlčeníEditovat

Současný článek se věnuje promlčení pouze ve vztahu k dluhům. Institut promlčení se však přeci neužívá pouze v soukromém právu, ale také v trestním právu, u přestupků (správní právo) a dokonce i v právu mezinárodním. Protože jsem nenašel vhodnější šablonu, zahrnul jsem to vše pod potřebu globalizace. --Honzula (diskuse) 18. 5. 2018, 19:30 (CEST)

Zpět na stránku „Promlčení“.