Diskuse:Průmysl v Česku

Aktivní diskuse

PřipomínkyEditovat

Hodlám se zúčastnit soutěže a byl bych tedy vděčný za jakékoliv připomínky. Předem díky. --Juraroz 12. 3. 2010, 20:24 (UTC)

Dobrý den, já nejsem odborník na český průmysl, ale přesto pár poznámek, které mě napadají:

 • Ta statistika počtu obyvatel je z hlediska účelu článku druhořadá a stačilo by v textu v jedné větě poznamenat, kolik lidí bylo v roce 1800, 1850 (to tam zrovna chybí), 1900, 1950 (zase chybí) a pro srovnání dnes. Naopak tam ale chybí důležité statistiky vývoje průmyslové produkce, počtu pracovníků v průmyslu, odvětvové složení (kolik procent produkce dělá které odvětví), míra investic v průmyslových odvětvích atd.
 • Máme vylíčení jednotlivých odvětví, ale je tam málo obecných záležitostí: Chybí institucionální stránka věci - klíčové zákony, organizace/instituce (včetně odborů), podmínky podnikání, ekologická situace, suroviny, odbytiště, zapojení do mezinárodní dělby práce
 • Typografie (WP:Typografické rady)

Hezký den,--Ioannes Pragensis 20. 3. 2010, 08:34 (UTC)

 • Já jen maličkost, článek by měl být nadčasový, v úvodu by asi neměla být věta v současnosti průmysl prochází ekonomickou krizí, v lednu 2010 atd.--Mirek256 20. 3. 2010, 09:34 (UTC)

Připojím svých pár připomínek, především k historickému vývoji. Je dobré, že jste se pustil do takového obecného tématu, česká wikipedie takové články potřebuje, ale bude na něm ještě hodně práce. Souhlasím s Ioannem, že tabulka počtu obyvatel je nesmyslná, smysl by měla třeba tabulka podílu zaměstnaných v průmyslu apod. Osobně bych historii trochu "natáhl". i když chápu, že to jde jen do určité míry (pak by už musel být samostatný článek o historii průmyslu v Česku). Chybí mi, že jako zdroj k historii nepoužíváte např. LNĚNIČKOVÁ, Jitka. České země v době předbřeznové 1792-1848. Praha: Libri, 1999. 463 s. ISBN 80-85983-27-3. , kde je toho dost o vývoji průmyslu v tomto období, stejně tak určitě i v EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848-1918. Praha: Libri, 1998. 463 s. ISBN 80-85983-47-8.  nebo pro období první republiky např. KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2000. 571 s. ISBN 80-7277-027-6. , KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý. Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). Praha: Libri, 2002. 577 s. ISBN 80-7277-027-6.  a KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl třetí. O přežití a o život (1936-1938). Praha: Libri, 2003. 803 s. ISBN 80-7277-119-1.  Určitě byste tam našel hodně zajímavých informací, které byste pak při tvorbě článku využil. Určitě byste tam také našel Ioannem zmiňované chybějící "obecné záležitosti." Navíc, alespoň na mne působí důvěryhodněji, když se mezi referencemi nacházejí kvalitní knižní publikace, než jen internetové zdroje, jejichž obsah může být všelijaký. Mnou zmiňované knihy jsou dostupné běžně v knihovnách, takže zkuste se na ně podívat a myslím, že najdete prostor k doplnění a vyleepšení. Přeji hodně úspěchů. --Saltzmann 20. 3. 2010, 12:03 (UTC)

 • Díky za připomínky, pokusím se to vylepšit. --Juraroz 20. 3. 2010, 13:28 (UTC)

Dobrý den,

 • ještě bych pořád doporučoval zlepšit typografii (např. reference k celé větě je až za tečkou větu ukončující, bez mezery)
 • čeština - jsou tam chyby, které lze snadno odhalit po pečlivém pročtení
 • tabulky se statistikami za posledních pár let rychle zastarají a je to zbytečná podrobnost. Je potřeba tam dát statistiky jak se průmysl vyvíjel v řádech desetiletí
 • celkový přehled na začátku by měl být rozsáhlejší, zmiňoval jsem se o té institucionální (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, odbory atd.; mezinárodní obchod a dělba práce; dotace a subvence; státní a evropská průmyslová politika) a legální stránce (třeba procesy privatizace či odstraňování ekologických škod by stály za zmínku - to by mohlo být i v té kapitole o historii)
 • pozor, nadpis ČSSR nesedí: jednak není dobré používat v nadpisech zkratky a jednak se tak Československo nezkracovalo po celou dobu své poválečné existence.
 • není dobré, když se slovo "průmysl" objevuje v každém nadpise - snažte se ho co nejvíc vymýtit

Ať se Vám daří,--Ioannes Pragensis 29. 3. 2010, 12:21 (UTC)

Díky, budu se snažit --Juraroz 29. 3. 2010, 14:16 (UTC)
K té tabulce o vývoji průmyslu: Ano, bylo by lepší tam dát, jak se vyvíjel průmysl v řádu desetiletí, ale to asi nebude možné, protože nikde jsem žádnou takovou statistiku nenašel. --Juraroz 30. 3. 2010, 18:04 (UTC)

- Co se týká chemického průmyslu, tak celkem zajímavý fakt, který je typický pro ČR je, že naprosto dominantní podíl obratu tohoto odvětví hospodářství je soustředěno jen ve 3 měchtech a to v Litvínově, Kralupech n/Vl a Ústí n/L, protože pro toto odvětví mají mimořádně výhodné podmínky. Závod v Litvínově (náš největší průmyslový celek) jsme dědili po II. svět. válce po Němcích (i když to byla původně válečná kořist SSSR, ale neměli si to jak odstěhovat) - na jeho výstavbě pracovalo přes 40 tis. zajatců a totálně nasazených. Jsou to jen zajímavosti vyberte si. - Pokud byste našel takovou tu mapku průmyslu, jejíž licence vyhovuje zveřejnění na Wiki, určitě by to článku prospělo.

 • Když mluvíte o historii a prvních "textilkách", pokud si dobře vzpománím první nebo určitě jedna z prvních je manufaktura založená J.J.Valdštejnem 1715 v Horním Litvínově. Předznamenalo to celý budoucí vývoj oblasti a okolí a jednoznačnou orientaci na průmysl. Zajímavá je z historického pohledu hlavně proto, že ten podnik v podstatě přežil až do 20. století, takže se na něm dá sledovat celá řada pochodů. Technické změny, přechod od feudálního aristikratického podnikání ke klasikému kapitalistickému typu podniku, pozdější monopolizace atd. atd.

Externí odkazy či reference byly změněny (srpen 2018)Editovat

Dobrý den,

právě jsem se pokusil opravit 1 externí odkazy či reference na stránce Průmysl v Česku. Prosím, zkontrolujte moje editace. Pokud máte nějaké otázky, potřebujete, abych tyto odkazy nebo dokonce celou tuto stránku ignoroval, prosím vizte seznam často kladených otázek pro další informaci. Provedl jsem následující změny:

. Udělal-li jsem chybu, vizte seznam často kladených otázek.

Děkuji.—InternetArchiveBot (Nahlásit chybu) 22. 8. 2018, 04:11 (CEST)

Externí odkazy či reference byly změněny (září 2018)Editovat

Dobrý den,

právě jsem se pokusil opravit 2 externí odkazy či reference na stránce Průmysl v Česku. Prosím, zkontrolujte moje editace. Pokud máte nějaké otázky, potřebujete, abych tyto odkazy nebo dokonce celou tuto stránku ignoroval, prosím vizte seznam často kladených otázek pro další informaci. Provedl jsem následující změny:

. Udělal-li jsem chybu, vizte seznam často kladených otázek.

Děkuji.—InternetArchiveBot (Nahlásit chybu) 3. 9. 2018, 00:58 (CEST)

Zpět na stránku „Průmysl v Česku“.