Obávám se, že stavět výraz "čeledín" jako ekvivalent slovu "podruh" není zcela správné, a ani uvedený zdroj se o tom nijak nezmiňuje. V dané oblasti se sice neorientuji, ale jsem si jist, že rozdíl, byť ne možná tak zásádní, mezi oběma termíny opravdu bude, a to nehledě o dalších termínech jako "podsedek", "nádeník", atd. Řekl bych, že se v tomto případě se jedná o faktickou chybu. — Thomas999 2. 11. 2010, 18:35 (UTC)

Jen bych doplnil - podruha nemusel míti jen sedlák, v JČ měli podruha i domkaři.

Zpět na stránku „Podruh“.