Diskuse:Přehled o peněžních tocích

Aktivní diskuse

Diskuse k šabloně PřesnostEditovat

Zdůvodnění vložení šablony "Přesnost": je to napsáno hodně laicky a nepřesně. Např. věta jako "Příjmy jsou myšleny volné prostředky k dispozici." prostě není pravda - ne nejsou. Základní problém je i v tom, že nyní se nesestavuje Cash-flow, tak že by se analyzovali skutečné příjmy a výdaje peněz a rozdělily se do těch tří činností (tzv. přímá metoda sestavení), tak jak je naznačováno v příspěvku. Pokud se podíváte na Cash-flow v závěrkách současných podniků, tak jsou sestaveny nepřímou metodou - tj. zjednodušeně vychází se z (provozního) zisku, ten se upraví o nepeněžní operace (např. a především odpisy) a změny v tzv. pracovním kapitálu - tím dostaneme to provozní cash flow, dále se to upraví o změny v nákupu dl.majetku (investiční činnost) a naposled změny v úvěrech a půjčkách (finanční činnost) a vyjde (pokud je to udělané správně) změna hotovosti. Proč se Cash-flow nesestavuje přímou metodou?: protože pak podnik, který nakoupí za hotové stroj A a dostane zaplacenou pohledávku B by vykázal jiný výkaz Cash-flow, než podnik, který získá stroj A a následně fakturu za ten stroj započte s pohledávkou B (tj. k žádnému pohybu peněz nedojde).--Lukáš Resl (diskuse) 13. 11. 2014, 23:39 (CET)[]

Připojuji se k názoru, že článek je velmi nepřesný a matoucí. Je zamlžen smysl výkazu, nejsou zmíněny dvě možnosti sestavení výkazu za provozní činnost, chybí základní literatura (právní úprava). Uvedený zdroj (Klainová) je už konkrétní aplikací, i když zdařilou. Je ale třeba opatrně zacházet s konstatováním wikipedisty Lre, že se výkaz CF nesestavuje přímou metodou (právní úprava ho připouští a Klainová takové řešení v jedné ze svých knih nabízí). Přímá metoda je náročnější, protože vyžaduje na organizaci, aby vypracovala podrobnou identifikaci svých příjmů a výdajů (kterou je pak nutno na prvotních dokladech důsledně doplňovat) a dále vyžaduje vhodný počítačový program. Nesouhlasím ale hlavně s argumentem, kterým wikipedista Lre zdůvodňuje neužívání přímé metody. Odhlédněme od jím zvoleného příkladu (nákup stroje a tudíž nejspíš tok z investiční činnosti, kde přímá metoda nepřichází v úvahu) a zobecněme ho na jakýkoli nákup (např. materiálu, služeb atd.). Dále předpokládejme, že oba toky proběhly v intervalu stejného účetního období. Pak při přímé metodě bude nákup za hotové peněžním výdajem a přijatá úhrada pohledávky peněžním příjmem, takže vliv na CF (a o toto u tohoto výkazu jde!) bude nulový. Pokud by byla při přímé metodě provedena úhrada započtením, vliv na CF bude rovněž nulový. Výkaz přece není přehledem jednotlivých příjmů a výdajů, ty se shromažďují do určitých skupin, takže ačkoli může být tisíce a statisíce pohybů příjmů a výdajů, pro sestavení výkazu obvykle postačí několik stránek.--Cinavo9 (diskuse) 22. 2. 2017, 18:56 (CET)[]

Výmaz neaktuální diskuse,která neodpovídá stránceEditovat

Pokud tato diskuse vůbec již neodpovídá danému článku si fakt myslím, že je to naprosto zmatené. Uživatelé těžko budou porovnávat v historii datumů příspěvků. Pak si mohou myslet, že co je v diskusi tak je vlastně na té stránce špatně. A pokud vím, tak uživatelé wiki nemají čas cokoliv zkoumat a porovnávat. WIKI = úspora času. Chápu ponechat diskusi, pokud obsah stránky zůstal a jen se vylepšuje. To je OK. Ale pokud vznikne původní stránka zcela s novým aktuálním obsahem, pak to stará diskuse se týká něčeho, co již v té nové stránce vůbec není. Podle mne to tam je pak jen zmatečné a pro uživatele nepochopitelné. --Jiří Dušek (diskuse) 29. 9. 2019, 19:56 (CEST)[]

Standardně se staré diskuse neodmazávají, nejvýše archivují.
Uživatelé, kteří jdou do Wikipedie za obsahem, především nechodí na diskusní stránku. Kdo chodí na diskusní stránku, tak obvykle chce znát různé názory na podobu článku včetně starších kontroverzí a je často ochoten zkoumat i starší verze.--Tchoř (diskuse) 30. 9. 2019, 05:28 (CEST)[]
Zpět na stránku „Přehled o peněžních tocích“.